Archief Inhoudsopgave

Column

Piet adema, voorzitter osb

Je komt er in de schoonmaak!

Eind oktober starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Een deels nieuw, maar goed ingewerkt team staat in de startblokken om de gesprekken met onze sociale partners FNV en CNV te voeren.

Lees meer

Met zelfvertrouwen en in verbinding met de vakbonden gaan we de onderhandelingen in. Ik zeg met nadruk ‘in verbinding’ omdat we de afgelopen anderhalf jaar zijn blijven investeren in een constructieve relatie met FNV en CNV. Regelmatig troffen we elkaar aan de Branchetafel, om zonder cao-druk open van gedachten te wisselen over belangrijke thema’s. Ik ben ervan overtuigd dat deze basis van vertrouwen ons tijdens de onderhandelingen van pas gaat komen. Zal het dan van een leien dakje gaan? Ongetwijfeld zal het soms hard tegen hard gaan. Dat is niet erg, als de uitkomst maar een gebalanceerde cao is.

We verwachten een behoorlijke looneis. Voor sommige branches, waar de loonontwikkeling de afgelopen jaren traag was, vind ik dat logisch. Dat geldt niet voor de schoonmaak. Tegen de stroom in zijn de salarissen in onze sector de afgelopen jaren wél gestegen, zoals blijkt uit een overzicht elders in deze uitgave.

Geld is belangrijk, maar een immateriële zaak als respect ook. Onlangs heb ik weer een bezoek aan het Schoonmaakparlement gebracht. Ook bij zo’n gelegenheid gaat het veel over respect.

De schoonmaak is de kurk waar de BV Nederland op drijft. Naast een schone leef- en werkomgeving zorgt onze branche voor ontwikkeling, samenwerking en begrip. Dit maatschappelijke belang laat zich heel moeilijk in geld uitdrukken, maar is ontzettend waardevol.

Daarom hebben we de afgelopen maand ook veel tijd en energie geïnvesteerd in het zichtbaar maken van onze maatschappelijke relevantie. Onder andere door een aansprekende wervingscampagne om mensen te stimuleren voor een loopbaan in de schoonmaak. Met opzet schrijf ik ‘loopbaan’ omdat die kansen er volop zijn. Je komt er in de schoonmaak!

Tot slot: van harte feliciteer ik schoonmaakondernemer Jacco Vonhof met zijn benoeming tot voorzitter van MKB-Nederland. Die benoeming straalt ook een beetje op OSB af, vind ik. Voor ons en onze leden is het eervol, mooi en nuttig dat iemand ‘uit onze kring’ deze invloed­rijke positie mag innemen.

Heeft u een vraag voor piet?

Geef dit dan door aan de redactie van OSBInzicht via redactie@osb.nl


Naar begin