Archief Inhoudsopgave

Actueel

WOORDVOERDERS OSB-ONDERHANDELINGSCOMMISSIE

Innovatieve schoonmaakbranche verdient duurzame cao

Voor Albert van der Meulen is het de eerste ‘cao-schoonmaak’ als voorzitter van de onderhandelings­commissie namens de werkgevers. “Twee jaar geleden keek ik als bestuurslid aan de zijlijn toe, dan ervaar je zo’n proces heel anders.” De algemeen directeur van GOM zei eerder dit jaar ‘ja’ op het verzoek van OSB om de onderhandelingsdelegatie te leiden. “Een hele eer en uitdaging. Het gaat immers over een branche die maatschappelijk heel relevant én innovatief is.”

Lees meer

Alvorens toe te zeggen, sprak Van der Meulen uitgebreid met John van Hoof (CSU), die de vorige cao-onderhandelingen namens de werkgevers leidde. “De gesprekken bevestigden mijn goede gevoel. Vol overtuiging heb ik toegezegd en ben ik me gaan inlezen.” Vanuit zijn werkkamer in Schiedam, met uitzicht op de imposante Rotterdamse haven, zegt de GOM-voorman er zin in te hebben. “Het zal anders gaan dan in mijn dagelijks werk. Als algemeen directeur van GOM voer ik natuurlijk ook regelmatig onderhandelingen met klanten en onze OR, maar deze dynamiek is nieuw. Het lijkt me bijzonder leerzaam.”

Verantwoordelijkheid

Wat vindt Van der Meulen van de centrale looneis van FNV (5% – red.)? “Haar goed recht, natuurlijk. Wel zet ik daar tegenover dat de schoonmaak, anders dan veel andere sectoren, geen nullijn heeft gekend. Sterker: ook tijdens de crisisjaren is de loonontwikkeling in de schoonmaak doorgegaan. Sinds 2006 is die met bijna 30% gegroeid. Dat tekent onze verantwoordelijkheid.”

Reiskosten zijn een onderwerp dat bij de afgelopen cao-onderhandelingen naar de agenda van 2018 is verplaatst. “Een weerbarstig onderwerp”, stelt hij. “Toch willen we daar graag heldere afspraken over maken. Feitelijk benutten we nu de eindejaarsuitkering als compensatie voor de reiskosten. Boven de 30 kilometer is er een kilometervergoeding. Het gaat ons primair om de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.”

“Het is mooi dat sociale partners de afgelopen cao-periode hard hebben gewerkt aan duurzame inzetbaarheid en evenwichtige arbeidsverhoudingen”, vervolgt de voorzitter van de onderhandelingscommissie. “Het is onze ambitie om die in de komende cao-periode uit te bouwen. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

Verwacht Van der Meulen moeilijke onderhandelingen? “Ik stap er met een open houding in. Het bestuursmandaat is leidend. De afgelopen maanden hebben we onze leden nadrukkelijk geconsulteerd: via een enquête en tijdens een aantal ledenbijeenkomsten.”

Aantrekkelijke sector

Voor Hanny van den Berg is de komende cao-ronde de tweede die ze meemaakt als OSB-directeur. Dit jaar zal zij ook als woordvoerder naar buiten treden. Van den Berg verwacht ‘pittige maar constructieve onderhandelingen’. “We beleven een hoogconjunctuur. Mensen kunnen bij wijze van spreken uit banen kiezen. Dus moeten we ervoor zorgen dat zij de schoonmaak als een aantrekkelijke sector (blijven) zien. De cao moet die aantrekkelijkheid weerspiegelen.”

Gevraagd naar de belangrijkste koepelthema’s aan de onderhandelingstafel somt Van den Berg ‘aantrekkelijk werkgeverschap, inkomensontwikkeling en vereenvoudiging van de cao’ op. In haar rol als woordvoerder zal ze nauw in contact staan met de media en andere direct betrokken partijen, zoals SieV. “Ze waren nadrukkelijk betrokken bij de voorbereidingen. Haar input nemen we uiteraard mee. Tijdens de onderhandelingen zullen we nauw contact onderhouden. Maar dat geldt natuurlijk ook voor onze leden, hun klanten en de media.”

Er zijn geluiden dat er een facilitaire cao zou moeten komen. Van den Berg: “Eigenlijk delen alle spelers in de sector die visie, maar toch is het nog te vroeg daarvoor. Ik juich toe dat sociale partners de duurzame inzetbaarheid van mensen in facilitaire branches zoals schoonmaak, catering, beveiliging en mogelijk ook groenvoorziening kunnen bevorderen.”

Wat voor onderhandelingen gaan we tegemoet? “We mogen niet uitgaan van een copy-paste scenario”, stelt ze. “We zijn twee jaar verder, de omstandigheden zijn anders. Deels zitten er andere mensen aan tafel. Wél heb ik er vertrouwen in dat we in een open en constructieve sfeer tot een goede cao zullen komen. De sociale partners kennen elkaar en erkennen de wederzijdse belangen: dat zorgt voor een stevige, gedeelde basis.”

Succesvol

“Ondanks dat er tegenwoordig weleens laatdunkend wordt gedaan over het model geloven we nog steeds in de kracht van de polder”, sluiten Van den Berg en Van der Meulen af. “Werknemers en werkgevers hebben elkaar nodig. Belangrijk is dat we elkaar goed kennen: persoonlijk en zakelijk. De vele gesprekken aan de Branchetafel zullen hun vruchten afwerpen. Respect voor elkaars positie staat daarbij voorop, maar dat is niet meer dan logisch. Sowieso is respect belangrijk in onze sector. De schoonmaak zorgt dat de BV Nederland opgeruimd, slagvaardig en succesvol is. Deze innovatieve branche verdient dan ook een duurzame cao.”

Naar begin