Archief Inhoudsopgave

OSB nieuws

Bijeenkomst wethouders & schoonmaakbedrijven

De schoonmaak­branche kan een voorloper zijn

Onlangs organiseerden de VNG en brancheorganisatie OSB een bijeenkomst in het Utrechtse stadion Galgenwaard. Tijdens de bijeenkomst gingen wethouders en schoonmaakbedrijven – onder voorzitterschap van Hans Spigt – met elkaar in gesprek. De centrale vraag daarbij was: wat kunnen gemeenten en werkgevers elkaar bieden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daadwerkelijk aan de slag te helpen?

Deze bijeenkomst vond plaats voordat de coronamaatregelen van kracht werden.

Lees meer

“Een half jaar geleden sprak ik OSB-voorzitter Piet Adema over de vraag hoe gemeenten en schoonmaakbedrijven elkaars kracht kunnen gebruiken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen”, vertelt Peter Heijkoop aan het begin van de bijeenkomst. Volgens Heijkoop – die wethouder in Dordrecht is en voorzitter van de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) – leek het beiden nuttig om na dat eerste gesprek verder door te praten met wethouders en schoonmaakondernemers. “Daar is deze bijeenkomt uit voort gekomen. Laten we kijken hoe we elkaars kracht kunnen gebruiken om zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen.”

Ook Piet Adema is blij met de dialoog. “Er zijn heel veel schoonmaakbedrijven die zich al inzetten voor deze doelgroep. Als branche hebben we de afgelopen jaren 8,5 miljoen euro geïnvesteerd in taallessen. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is opleiden de sleutel waarmee je mensen uit een uitkeringssituatie krijgt. Wij kennen als branche een verplichte vakopleiding voor iedereen. Dat geeft dus aan dat wij participatie en ontwikkeling van werknemers belangrijk vinden.” En het loon in de schoonmaak is tevens aantrekkelijk, benadrukt Adema. “In onze cao is een beloning van 120% van het minimumloon vastgelegd. We betalen dus beter dan de catering, horeca of de thuiszorg, en zelfs beter dan Defensie.”

Voldoende uren

Opvallend tijdens de bijeenkomst is de open gedachtewisseling, waarbij ook knelpunten op tafel komen. “Werkgevers bieden vaak een tijdelijk contract. Bijstandsgerechtigden willen dat niet, uit angst om hun toeslagen kwijt te raken”, zo brengt de Groningse wethouder Carine Bloemhoff in. Een terecht punt, meent OSB-voorzitter Piet Adema. “Als branche kunnen wij aan die armoedeval niets doen. Maar gemeenten kunnen dit gezamenlijk onder de aandacht brengen van de Haagse politiek. Ik wil het als bestuurslid van VNO-NCW agenderen voor een volgende vergadering.”

Volgens Bloemhoff zou het verder helpen als er binnen schooltijden gewerkt kan worden, zodat gezin en werk gecombineerd kunnen worden. “Binnen onze branche zien we steeds meer dagschoonmaak, daar is dus een oplossing mogelijk”, aldus OSB-voorzitter Adema. De Hengelose wethouder Mariska ten Heuw ziet nog een ander belangrijk punt: het belang van voldoende uren. “Een alleenstaande is pas met 25 uur uit de uitkering. Dan redt iemand het niet met een baan van 12 tot 20 uur.” Voor kleine bedrijven is het echter vaak lastig om meer uren te bieden, weet Stefan Faaij van Van Alem Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. “Maar regionale samenwerking tussen bedrijven kan ervoor zorgen dat er voldoende uren kunnen worden gemaakt. OSB zou dat als brancheorganisatie kunnen bevorderen.”

De samenwerking tussen de schoonmaakbranche en gemeenten kan veel opleveren

Sectorale schuldenaanpak

Wethouder Peter Heijkoop denkt daarnaast dat gemeenten en de schoonmaakbranche bij de schuldenproblematiek samen kunnen optrekken. “Die schulden hebben een destructieve uitwerking op onze samenleving”, aldus Heijkoop. Volgens Evelyne Simons, voormalig beleidsadviseur van OSB, doen schoonmaakbedrijven al veel op dit vlak. “Ik ken geen werkgever in onze branche die niet met loonbeslagen te maken heeft. Veel werkgevers nemen schulden over of zorgen voor begeleiding bij het op orde brengen van die schulden.” Maar bij een loonbeslag zit je wel aan het eind van het proces, stelt wethouder Paul Verbruggen. “In Alkmaar hebben wij daarom het project ‘Geldmaatjes’, om te zorgen dat mensen hun huishoudboekje op orde krijgen.” Juist omdat schulden meer dan gemiddeld spelen in de schoonmaakbranche, denkt OSB na over een sectorale schuldenaanpak, vertelt Adema. “We willen de VNG daarbij betrekken en landelijke afspraken maken.” Een prima plan, vindt Heijkoop. “Als VNG zouden we tot een convenant met de schoonmaakbranche kunnen komen. Dat zou gemeenten erg helpen.”

Enthousiast

Na afloop van de bijeenkomst zijn wethouder Heijkoop en OSB-voorzitter Adema enthousiast. “Ik vond dit gesprek een verademing”, zegt Heijkoop. “Het was een open en constructieve gedachtewisseling. Ik zie na vandaag veel mogelijkheden om elkaar te versterken. De schoonmaakbranche kan een voorloper zijn ten opzichte van andere branches.” En ook Adema denkt dat samenwerking tussen de schoonmaakbranche en gemeenten veel kan opleveren. “Deze bijeenkomst was wat mij betreft een eerste stap in de richting van concrete oplossingen, bedoeld om werkgevers te ontzorgen en uitkeringsgerechtigden aan een baan te helpen.” De Emmense wethouder Raymond Wanders heeft tijdens de bijeenkomst vooral veel nieuwe dingen gehoord. “Ik wist niet dat er in de schoonmaak 120% van het minimumloon wordt betaald, er taalcursussen zijn en er een verplichte vakopleiding is. Ik denk dat het van belang is om dat soort zaken bij gemeenten over het voetlicht te brengen. Want zoals het spreekwoord zegt: onbekend maakt onbemind.”

Naar begin