Archief Inhoudsopgave

Feiten & fictie

De stelling:

De schoonmaakbranche is de meest inclusieve branche van Nederland

In deze rubriek komt elke keer een nieuwe stelling aan bod. En stellen we ons de vraag: klopt deze wel? Deze keer luidt de stelling:
‘De schoonmaakbranche is de meest inclusieve branche van Nederland’.

“Deze stelling kan ik zeker onderschrijven”, zegt Leonore Nieuwmeijer, expert Inclusiviteit en Schuldenproblematiek bij OSB. “Wij zijn een hele diverse branche waarin maar liefst 175 verschillende nationaliteiten werkzaam zijn. Ik denk dat er geen enkele andere branche is waarin zoveel mensen met een verschillende afkomst harmonieus samenwerken. Voor iedereen zijn er ook volop kansen om op te klimmen: veel schoonmakers groeien door naar functies in het middenmanagement of het hogere management.

De afgelopen jaren hebben wij ons als branche hard gemaakt voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een arbeidsbeperking, statushouders of mensen met geen of weinig opleiding. We bieden opleidingstrajecten aan en hebben de voorbije jaren 8,5 miljoen euro geïnvesteerd in

taaltrajecten. Daarnaast zijn schoonmaakbedrijven heel actief in de begeleiding van werknemers met schulden. Daar ben ik ongelooflijk trots op. Ik denk dat je met recht kunt zeggen dat de schoonmaak de meest inclusieve branche van Nederland is.

Toch is er nog een belangrijk punt is waar OSB sterk voor kan maken. Voor mensen in een uitkeringssituatie loont werken vaak niet. Als ze gaan werken, verliezen ze toeslagen zoals de huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag. Bovendien kunnen ze geen gebruik meer maken van de schuldsanering, vervalt het gratis sporten voor hun kinderen en wordt de afvalstoffenheffing niet langer kwijtgescholden. Die zogenaamde ‘armoedeval’ is Nederland onwaardig en zou wat mij betreft hoog op de agenda van het nieuwe kabinet moeten staan.”

Naar begin