Archief Inhoudsopgave

Aan tafel bij

Rob Rommelse, nieuwe directeur OSB

Onze branche geeft mensen een toekomst

Sinds half augustus is Rob Rommelse de nieuwe directeur van OSB. Als ervaren bestuurder en ondernemer heeft hij veel ambitie om OSB als ledenorganisatie uit te bouwen en de schoonmaakbranche veel nadrukkelijker op de kaart te zetten. “Wij zijn een brancheorganisatie van en voor onze leden.”

Lees meer

Ruim een jaar is Rob Rommelse inmiddels actief binnen OSB. In april vorig jaar begon hij als Manager cluster Ledenzaken en Kwaliteit. In december werd hij benoemd tot directeur ad-interim, met als opdracht om een nieuwe visie op de branche en sector te ontwikkelen. Die visie was nog maar nauwelijks klaar, toen de coronacrisis uitbrak. “Het was meteen vol aan de bak”, blikt Rommelse terug. “Eigenlijk kun je zeggen dat we half maart direct begonnen zijn om de nieuwe strategie in praktijk te brengen. Als OSB hebben we alles uit de kast getrokken om onze leden zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat is precies wat de rol van een branchevereniging moet zijn. Voor het OSB-team lag er een kans om zich te bewijzen. Die kans hebben we met beide handen aangegrepen.”

Dicht op de leden

OSB koos ervoor om ‘dicht op de leden te gaan zitten’, zegt Rommelse. “Bij een groot aantal schoonmaakbedrijven was er enorm veel onzekerheid over de toekomst. Zeker in de begintijd waren er duizend-en-een vragen. Over de overheidsregelingen, zoals de NOW, TOGS en TVL. Over contractopzeggingen door klanten. Het was in eerste instantie onze rol om naar onze leden te luisteren. Wat gebeurt er? Waar kunnen mee helpen?” Vervolgens ging het OSB-team aan de slag om de informatievoorziening voor de leden zo goed mogelijk op te tuigen. Rommelse: “Dat hebben we gedaan door online sessies te organiseren, heel veel nieuwsbrieven te sturen en de informatie op onze website voortdurend te actualiseren.”

Ook de lobbyactiviteiten werden fors opgevoerd, vertelt hij. “We haalden feedback op bij onze leden – zowel bij de grote bedrijven als de mkb-bedrijven – over alle ondersteuningsmaatregelen. Met de simpele vraag: werkt dit voor jullie? En zo niet, dan gebruikten we onze invloed om aanpassingen te realiseren.

Omdat we in Den Haag dicht op het vuur zitten, hebben we in de lobby de nodige successen geboekt.” Al snel bleek bovendien dat schoonmakers een wezenlijke rol speelden tijdens de coronacrisis. “Niet alleen in de zorg was hun werk cruciaal, maar voor tal van organisaties en bedrijven maakten zij de anderhalvemetersamenleving mogelijk. Met de campagne #SchoonmakersBedankt hebben we dat momentum aangegrepen om onze maatschappelijke waarde te onderstrepen.” Dat alles werd op prijs gesteld door de leden, stelt Rommelse vast. “Over de rol van OSB tijdens deze crisis hebben we onlangs een tevredenheidsonderzoek gedaan. Dat leverde rapportcijfers tussen de acht en de tien op. Dat is natuurlijk erg mooi.”

Ervaren bestuurder en ondernemer

Met Rommelse haalt OSB een ervaren bestuurder én ondernemer in huis. Die kennis en ervaring wil hij inzetten om OSB als brancheorganisatie in de komende jaren verder te versterken. “De wereld van de brancheverenigingen is mij niet vreemd. Ik heb voor verschillende verenigingen gewerkt. Zoals voor het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, dat inmiddels Bouwend Nederland heet, in de regio Rotterdam. En bij Veneca, de branchevereniging voor de Nederlandse Cateringorganisaties, ben ik bijna dertien jaar verenigingsmanager geweest.” Die ervaring combineert hij met zijn ervaring als ondernemer. “Van 2003 tot 2017 was ik directeur van de Atrium Groep, een bedrijf dat zich richt op diensten voor brancheverenigingen. Vanuit die rol heb ik veel met het groot- en kleinbedrijf gewerkt. Tegelijkertijd was ik een mkb-ondernemer met tachtig man personeel, waarbij soms ook de belangrijkste zorg is of je aan het einde van de maand nog wel de salarissen van je personeel kunt betalen. Ik snap de wereld van de mkb-ondernemer dus ook heel goed.”

Wij staan voor de sector, maar zijn ook van en voor onze leden

Nadat Rommelse in 2019 bij OSB was begonnen als Manager cluster Ledenzaken en Kwaliteit, werd hij in december van dat jaar samen met Jeroen Veldboer benoemd tot interim-directeur. “Het bestuur vroeg ons om een visie te ontwikkelen, waarin een nieuwe stip aan de horizon werd geschetst. We zijn toen begonnen met het organiseren van ledensessies. Met als centrale vraag: waarom ben je lid en wat wil je uit het lidmaatschap halen? Vervolgens hebben we ook een contextuele analyse gemaakt, om te inventariseren wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Die input hebben we vervolgens weer voorgelegd aan het bestuur en aan onze stakeholders. Zo is uiteindelijk de nieuwe visie ontstaan.”

Verwondering

Begin dit jaar besloot Rommelse om mee te doen aan de sollicitatieprocedure voor de nieuwe OSB-directeur. “Het was een hele stevige procedure en ik ben erg blij dat de keuze op mij is gevallen.” Hoewel hij aangeeft als directeur ‘nog veel te kunnen leren over de branche’, zijn er een aantal dingen die hem nu al hebben verwonderd. “Een van eerste klussen bij OSB was het lezen van het kwaliteitssysteem, een heel dik boekwerk. Mijn tweede klus was het updaten van de Arbo-cao. Ook honderd pagina’s met vijftien bijlagen. Met al die regelgeving moet je als schoonmaakbedrijf je zaken echt goed op orde hebben. En de bereidheid hebben om je als OSB-lid twee keer per jaar daarop te laten controleren. Maar het mooie is dat je dan ook de echte ondernemers ziet bovenkomen. Want als je alles goed organiseert, ben je onderscheidend en zie je die bedrijven groeien. Ik ben echt trots op al die bedrijven die dat voor elkaar boksen.”

Met verwondering constateerde hij verder hoe groot de verscheidenheid in de branche eigenlijk is. “Er is geen algemene schoonmaak. Het ene bedrijf is specialist in vloerreiniging voor kantoren, het andere bedrijf zit in de reconditionering en weer een ander bedrijf reinigt met CO2-stralen de binnenkant van elektriciteitskasten. Die verscheidenheid vind ik heel mooi en dat wil ik binnen OSB meer gaan uitdragen.” Ook viel hem tijdens bedrijfsbezoeken de sterke sociale betrokkenheid van schoonmaakondernemers op. “Veel mensen aan de basis van de arbeidsmarkt vinden in de schoonmaak een mooie werkplek. Ze krijgen daardoor een toekomst, die ze anders niet zo makkelijk zouden vinden. Dat is te danken aan de sociale inborst van al die ondernemers. Er zijn volop opleidingsmogelijkheden, er worden taallessen verzorgd en medewerkers worden ondersteund bij de schuldsanering. Allemaal vanuit een intrinsieke motivatie om mensen vooruit te willen helpen. Dat is fantastisch om te zien.”

“Voor het team van OSB zie ik de komende jaren twee belangrijke uitdagingen”, besluit Rommelse het gesprek. “Allereerst om de grote maatschappelijke en economische waarde van de branche beter over het voetlicht te brengen bij opdrachtgevers, de overheid en andere stakeholders. Aan die imagoverandering wil ik stelselmatig werken. En ten tweede: het maximaal ondersteunen van onze leden. Wij staan voor de sector, maar zijn ook van en voor onze leden. Er zal een ledenprogramma en dienstenaanbod moeten komen dat er echt anders uitziet dan op dit moment. Met die missie ga ik aan de slag.”

Naar begin