Archief Inhoudsopgave

Feiten & fictie

De stelling:

Kwaliteit OSB-Keurmerk belangrijker dan de prijs

In deze rubriek komt elke keer een nieuwe stelling aan bod. En stellen we ons de vraag: klopt deze wel? Deze keer luidt de stelling: ‘Kwaliteit OSB-Keurmerk belangrijker dan de prijs

“Ik ben het oneens met de stelling”, zegt Jeroen Harink, die sinds 1 april de nieuwe directeur is van de vereniging voor inkoop- en supply management NEVI. “Want prijs speelt altíjd een rol bij een inkoopbeslissing en is zeker niet ondergeschikt aan kwaliteit. Hoewel bij inkoop een veelheid aan criteria een rol speelt, is er een driehoek van de voornaamste beslisfactoren: de waarde van wat gekocht wordt, de kosten daarvan en de bijbehorende risico’s voor de klant.

Met het OSB-Keurmerk voegen schoonmaakbedrijven waarde toe en worden risico’s beperkt. Opdrachtgevers weten door het keurmerk dat een OSB-lid zijn administratie op orde heeft, dat er volgens de cao betaald wordt, dat sociale premies netjes worden afgedragen en er een beperkte ketenaansprakelijkheid is. OSB-leden onderscheiden zich daarmee van andere bedrijven die het keurmerk niet hebben.

Het keurmerk laat dus aan klanten zien dat zij met een bonafide schoonmaakbedrijf te maken hebben. Dat er geen dubieuze praktijken plaatsvinden en schoonmakers niet onderbetaald worden. Er is steeds meer belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, dus dit keurmerk past goed in die trend. Alhoewel er genoeg goede private voorbeelden bestaan, denk ik dat in de publieke sector meer oog is voor duurzaamheid en mvo dan in de private sector.

Toch zullen bijna alle organisaties gewoon zaken willen doen met een bonafide schoonmaakbedrijf, dat zich houdt aan wet- en regelgeving. En dat kan met het OSB-Keurmerk. Het lijkt mij verstandig als OSB het keurmerk nog meer onder de aandacht gaat brengen. Immers: zonder marketing heb je geen product!”

Naar begin