Archief Inhoudsopgave

Column

Piet adema, voorzitter osb

Geen prioriteit

Je moet van goeden huize komen om als bedrijfstak weinig aandacht te geven aan een oproep van een gerespecteerde organisatie, als die vraagt een serieus maatschappelijk probleem aan te pakken.

Lees meer

Toch was dat mijn eerste reactie toen na de zomer de Stichting Lezen & Schrijven (bij velen bekend door het niet aflatende enthousiasme van prinses Laurentien) onze aandacht vroeg. Niet omdat ik de oproep irrelevant vond, maar omdat ik me niet aangesproken voelde. Mijn tweede reactie was echter: het is juist wél goed er aandacht aan te geven. Het is belangrijk te laten weten dat je het ermee eens bent. Instemming is ook een bijdrage aan het doel.

In het kader van de Week van de Alfabetisering riep de Stichting werkgevers op om meer aandacht te geven aan laaggeletterdheid van werknemers in hun bedrijven. In ons land zijn er 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Een deel daarvan is dagelijks aan het werk. Zelfs als ze dat gewoon goed doen, belemmert laaggeletterdheid hun verdere ontplooiingskansen in bedrijf en maatschappij. Dat moeten we met elkaar niet willen. Je gunt iedereen dat hij of zij zich in de samenleving goed staande kan houden, zich kan ontplooien en ontwikkelen. Goed kunnen communiceren is daarbij een voorwaarde.

Waarom dan toch mijn eerste reactie? De schoonmaaksector geldt voor een deel van de werknemers als basis van hun verdere werkzame leven. Ze stromen in zonder specifieke kwalificaties om vervolgens door te stromen naar andere functies binnen of buiten de bedrijfstak. Daarvoor volgen ze cursussen en opleidingen. De bedrijfstak stimuleert dat en steekt er veel tijd en geld in. Werkgevers en vakbonden hebben dat met elkaar afgesproken. Hoezeer we soms verschillend tegen zaken aankijken, hierover zijn we het eens. Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk. Goed kunnen lezen en schrijven is een voorwaarde.

Je moet van goeden huize komen om geen prioriteit te geven aan het oppakken van een maatschappelijke achterstand. Ik prijs me gelukkig van goeden huize te komen. We hoeven er geen prioriteit aan te geven, want we doen het al. En niet sinds gisteren. We blijven het uiteraard doen. Laaggeletterdheid tegengaan spreekt de schoonmaaksector al jaren aan. Het zou bij OSB op een tegeltje kunnen staan.

Heeft u een vraag voor piet?

Geef dit dan door aan de redactie van OSBInzicht via redactie@osb.nl


Naar begin