Archief Inhoudsopgave

Aan tafel bij

Natalie Hofman, Facility Management Nederland (FMN)

Organiseer samenwerking over branches heen

Begin volgend jaar wordt het internationale congres World Workplace Europe georganiseerd. Onderwerp van het congres: de toekomst van het facility management. Reden genoeg voor een interview met voorzitter Natalie Hofman van de beroepsvereniging FMN (Facility Management Nederland). Welke ontwikkelingen ziet zij op dit gebied? En hoe kan de schoonmaakbranche daarop inspelen?

Lees meer

“Als FMN organiseren wij het congres in samen­werking met IFMA
(International Facility Management Association). We verwachten rond de duizend bezoekers, uit veertig verschillende landen”, vertelt Hofman. “Tijdens het congres wordt de toekomst van ons vakgebied op verschillende thema’s uitgediept.” Volgens Hofman is facility management momenteel ‘volop in beweging’. “Uit het markt­onderzoek dat FMN elke twee jaar uitvoert komen diverse trends naar voren. De belangrijkste uitdaging is om de slag naar een duurzame werkomgeving te maken. Door de klimaatopgave wordt de noodzaak om te in­vesteren in duurzame gebouwen steeds groter.”

War on talent

En dan gaat het zeker niet alleen om de reductie van CO2, benadrukt Hofman. “Het gaat om duurzaamheid in brede zin van het woord. Een duurzame bedrijfsvoering vraagt bijvoorbeeld tevens een antwoord op de vraag hoe je omgaat met toenemende personeelstekorten. Dat is iets waar ook de schoonmaakbranche mee te maken heeft.”

Nu is nog vaak de gedachte dat schoonmakers na werktijd starten met de schoonmaak van bedrijfsgebouwen, analyseert de FMN-voorzitter. “Gezien de war on talent is dat in de komende jaren niet vol te houden. Je zult je mensen moeten inzetten wanneer ze beschikbaar zijn. Dat kan dus óók ’s ochtends of ’s middags zijn. Je zult concessies in uren moeten doen.” Daarnaast is beheersing van de Nederlandse taal nog altijd een vereiste, zegt Hofman. “Daar zul je flexibel mee om moeten gaan. Waarom zou je mensen die Engels spreken buitensluiten? We hebben iedereen die kan werken nu en straks keihard nodig.”

Big data

Een andere trend die Hofman signaleert binnen het facility management is de voortschrijdende robotisering en technologisering. “Het gevolg is dat in de komende jaren banen gaan verdwijnen. Er is nu al een robot die tegen de gevel klimt om de ramen te wassen. Voor die banen die verdwijnen, komen echter wel weer andere banen in de plaats. Zo zal er bij die gevelrobot iemand moeten zijn die de robot controleert en de onderdelen schoonmaakt. Je gaat dus een ander soort schoonmaker krijgen dan de klassieke schoonmaker die we nu hebben.”

Zorg als bedrijf dat je in ontwikkeling blijft

Bovendien gaat ‘big data’ een steeds prominentere rol spelen, denkt Hofman. “In de schoonmaak zijn er al toiletten die aangeven hoe vaak ze zijn gebruikt, zonder dat dat fysiek hoeft te worden gecontroleerd. We verzamelen op allerlei vlakken veel data, maar hoe gebruiken we al die infor­matie op een slimme wijze? Het zou goed zijn als wij daar als branches gezamenlijk in optrekken om op dit soort ontwikkelingen in te spelen.” Ze denkt dat die samenwerking vooral interessant is voor organisaties tot zo’n vijfhonderd medewerkers. “De grotere organisaties hebben een eigen development manager die nadenkt over innovaties. Vooral voor kleinere organisaties is het zinvol om samenwerking over branches heen te organiseren.”

Buiten gebaande paden

Hofman denkt dat er voor schoonmaakbedrijven bovendien een uitdaging ligt om na te denken over verdere verbreding. “Mensen zullen in de toekomst meer, of op een andere manier, hun tijd gaan doorbrengen op hun werk. Uiteraard moet die veranderende werkplek dan goed schoon worden gehouden. Maar als mensen minder vrije tijd hebben, wordt het belangrijk om werknemers optimaal te ontzorgen tijdens de werkdag. Door bijvoorbeeld naast het schoonmaken van hun huis ook de boodschappen te doen of pakketjes op te halen.”

“Vernieuwing komt vooral tot stand als je buiten de gebaande paden durft te treden”, vervolgt Hofman. “Schoonmaakbedrijven kunnen die vernieuwing op gang brengen door mee te denken met de facility managers. Want misschien wordt de duurzaamheid van een airco-installatie wel vergroot door deze preventief te reinigen. Het uitgangspunt moet dus zijn: wat zit er allemaal in een gebouw en welke rol kan het schoonmaakbedrijf spelen om dat pand zo goed mogelijk te onderhouden? Dus zoek elkaar op en kijk wat je van andere branches kunt leren. Wees niet bang dat je geen bestaansrecht meer hebt. Denk out of the box en zorg dat je als bedrijf in ontwikkeling blijft.”

Tot slot heeft Hofman nog een gezamenlijke suggestie voor opdrachtgevers en de branche. “Kijk eens goed naar waar schoonmaakruimtes in een gebouw zitten. Regelmatig bevindt die ruimte zich onder de grond of op een afgelegen plek ergens in het gebouw. Het is best raar dat als je wilt dat schoonmakers participeren in het primaire proces, ze vervolgens dit soort werkruimtes hebben. Schoonmakers doen werk dat voor ons allemaal wezenlijk is. Dan verdient iedereen naar mijn mening een goede werkplek.”

Naar begin