Archief Inhoudsopgave

De Friskijker

Opdrachtgever Stedelijk Museum Amsterdam

Kwaliteit gaat voor ons boven prijs

Sinds 1 november vorig jaar is Asito de schoonmaakpartner van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar wat zorgde ervoor dat Asito de voorkeur kreeg boven andere inschrijvers? Was het de prijs, of toch de kwaliteit? Welke rol speelde maatschappelijk verantwoord ondernemen? En hoe maak je eigenlijk schoon in een museum?

“Als museum was dit voor ons de eerste keer dat we hebben aanbesteed”, vertelt Manager Facilities Han Meijer. “Vorig jaar liep een aantal contracten af, waaronder het schoonmaakcontract. Twee bureaus hebben ons toen op procesmatig en inhoudelijk vlak geadviseerd. Vervolgens zijn we het aanbestedingsproces ingegaan.” Er waren tien inschrijvers, waarvan er uiteindelijk acht overbleven, aldus Meijer. “In onze aanbesteding stond een aantal punten centraal. De kwaliteit, de overgang naar resultaatgerichte schoonmaak, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het behoud van een aantal mensen die al lang voor ons werken.”

Bezoekerservaring

Opvallend was met name dat voor het Stedelijk Museum de prijs niet leidend was: de prijs was ondergeschikt aan kwaliteit en telde slechts voor dertig procent mee. Meijer: “Wij zijn 365 dagen per jaar open en ontvangen jaarlijks zo’n 700.000 bezoekers. Een goede bezoekerservaring is voor ons essentieel en daar draagt een schoon museum in hoge mate aan bij.”

Want voor de goede orde: de schoonmaakmedewerkers van Asito zijn er alleen voor de publieke ruimten – de toonzalen en toiletten – en voor de kantoorruimtes, zo maakt hij duidelijk. “Het reinigen van de kunstwerken is voorbehouden aan onze tentoonstellingsdienst. Echter, bij de kunstwerken is wel met lijnen op de vloer aangegeven hoe dichtbij je mag komen. Dat geldt óók voor de schoonmakers. Want als ze over de lijn schoonmaken, gaat direct het alarm af.”

Resultaatgerichte schoonmaak

Eén van de wensen van het Museum was tevens om de omslag te maken van inspanningsgerichte naar resultaatgerichte schoonmaak, vertelt Robin Keijser, vestigingsmanager van Asito. “Dat is voor ons niet nieuw. We hebben ook tien mensen van het vorige schoonmaakbedrijf overgenomen, die gewend waren om inspanningsgericht te werken. Met die mensen gaat onze regio-opleider nu aan de slag om daarin een omslag te realiseren.” Vooral die overname van het oude personeel was volgens Meijer wezenlijk voor het museum. “Wij willen een loyale werkgever zijn. Eén van onze mensen, meneer Güller, maakt hier al vijfendertig jaar schoon.”

Een goede bezoekerservaring is voor ons essentieel

Vertrouwen gewonnen

Ineens overstappen was heel spannend voor deze trouwe schoonmaker. “Wij zijn dan ook direct met meneer Güller gaan praten”, vervolgt vestigingsmanager Robin Keijser. “Hij heeft enorm veel kennis over het museum en kent de kwaliteiten van de andere medewerkers. We zouden wel stom zijn om niet met hem in zee te gaan.” Ook onder de andere overgenomen werknemers was er aanvankelijk angst, vertelt objectleider Roen van Zomeren. “Ze waren bang dat ze binnen een paar weken overgeplaatst zouden worden naar een andere locatie. Door aan te geven dat we niet alles gingen veranderen, hebben we hun vertrouwen gewonnen. En de eerste dag dat ze voor Asito zijn gestart, heb ik bloemen en gebak gehaald. Dat vonden ze heel bijzonder, dat hadden ze nog nooit meegemaakt.”

MVO-beleid

Voor het Stedelijk Museum is maatschappelijk verantwoord ondernemen tevens een belangrijk onderdeel van de aanbesteding. “Wij hebben vooral benadrukt dat wij ons onderscheiden van andere aanbieders door de persoonlijke aandacht voor mensen”, zegt sales consultant Kirsten van der Vaart van Asito. “De objectleider krijgt voldoende tijd om met medewerkers gesprekken te voeren.

Daardoor ontdekt hij de echte talenten en ambities van medewerkers. Samen met de medewerker wordt er vervolgens gekeken naar onze opleidingsmogelijkheden.” Een ander voorbeeld van MVO beleid is het Nationale Integratiediner dat Asito organiseert, zo vult Robin Keijser aan. “Er werken 104 verschillende nationaliteiten bij ons. Eén keer per jaar koken medewerkers met verschillende achtergronden op honderden locaties gerechten met en voor elkaar. Wij praten niet alleen over aandacht voor mensen, we doen het gewoon.”

Al met al is Manager Facilities Han Meijer heel tevreden met de keus voor Asito. “De implementatie van de plannen is gegaan zoals wij ons hadden voorgesteld. Er is bovendien ruimte om in openheid zaken te bespreken. Zo waren wij bepaalde dingen vergeten in de aanbesteding. Dat is allemaal netjes opgelost.” En ook Asito is blij met de nieuwe opdrachtgever, zegt Van der Vaart. “Het is natuurlijk prachtig om zo’n bijzondere locatie in je pakket te hebben. Het geeft veel energie om voor een opdrachtgever in de vrijetijdssector te werken. Het werk van onze medewerkers zorgt er voor dat mensen een leuke dag in het museum hebben. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.”

Naar begin