Archief Inhoudsopgave

Column

Piet adema, voorzitter osb

Waardering

Vorige maand presenteerde Hans Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van werk, zijn eindrapport. De commissie deed onderzoek naar de arbeidsmarkt. De opdracht die de commissie van Minister Koolmees kreeg, was om antwoord te geven op de vraag of de huidige inrichting van de arbeidsmarkt nog past bij de toekomst. Om tot een gedegen advies te komen, werd gesproken met een groot aantal (vertegenwoordigers van) private en publieke partijen, op nationaal, op regionaal en op lokaal niveau. Ook vertegenwoordigers van OSB zaten verschillende keren aan tafel.

Lees meer

De conclusies en aanbevelingen uit het rapport gaan de komende maanden een belangrijke rol spelen in het maatschappelijke debat. Ook maken politieke partijen, in de voorbereidingen op hun partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, dankbaar gebruik van het rapport.

Ik ben verheugd dat veel punten die we besproken hebben met Hans Borstlap, terug te zien zijn in het eindrapport. De interne wendbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in de schoonmaakbranche. Er is een behoefte aan flexibiliteit, maar wel met zekerheden voor werknemers. De wendbaarheid van werknemers is daarbij belangrijk, maar ook de mogelijkheden voor werkgevers om arbeid flexibel in te zetten binnen en buiten de eigen organisatie.

Een punt dat mijns inziens onderbelicht gebleven is in het rapport, is de verlaging van lasten op arbeid.

Wij zijn hier een voorstander van. Zeker als dit ook een positief effect heeft op werkgevers, wordt het speelveld tussen werkgever en zzp’er verkleind.

In de gesprekken met Hans Borstlap hebben we hem geïnspireerd met de term ‘basis van de arbeidsmarkt’. De commissie heeft dit overgenomen en spreekt ook in het rapport van ‘de basis van de arbeidsmarkt’. ‘Basis’ of ‘onderkant’: het zijn maar woorden, maar het maakt een groot verschil. De ‘basis’ spreekt waardering uit voor de positie van de schoonmaakbranche en de mensen die erin werken.

OSB heeft aangeboden om als toetsbranche te dienen voor de uitvoering van verschillende adviezen. Wij kunnen als branche – in een goede dialoog – het verschil maken: voor de ondernemers én voor de medewerkers. Daar ligt een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zeker in een branche waar goed en gezond werken de basis is.

Heeft u een vraag voor piet?

Geef dit dan door aan de redactie van OSBInzicht via redactie@osb.nl


Naar begin