Archief Inhoudsopgave

Column

Piet Adema, voorzitter OSB

Een branche met meerwaarde

Beste lezer,

Op dit moment is de Stadhouderszaal aan het Binnenhof het middelpunt van de formatie van een nieuw kabinet. Eén van de gespreksonderwerpen zal ongetwijfeld de toekomst van de arbeidsmarkt zijn. Integratie, innovatie en robotisering zijn voor de hand liggende thema’s die aan de orde zullen komen.

Lees meer

Niet geheel toevallig zijn dat onderwerpen die heel relevant zijn voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Onze bedrijfstak draagt meer dan gemiddeld bij aan de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: mensen die vaak minder sociaal weerbaar, minder mobiel en laag- of niet opgeleid zijn. De schoonmaakbranche biedt hen een poort naar de arbeidsmarkt. Mensen
kunnen zich er ontwikkelen. Dit leidt tot emancipatie,
participatie, integratie en, ik geloof dat heilig: maatschappelijke erkenning. Dat vind ik heel belangrijk voor de toekomst van onze samenleving.

Andere facilitaire dienstverleners, zoals de catering en de beveiligingsbranche, hebben een vergelijkbare maatschappelijke meerwaarde. Daarom hebben we onze krachten gebundeld. We geloven dat we samen een verschil kunnen maken.

Gedrieën kunnen we zorgen dat deze ‘kwetsbare’ mensen een solide basis krijgen op de arbeidsmarkt. Schoonmaak, catering en beveiliging hebben hun visie opgeschreven en die aangeboden aan de Tweede Kamer. Met klem roepen wij op om tot een Dienstenpact te komen voor de facilitaire branche.

Wij willen dat de nieuwe regering het economisch als maatschappelijk belang van de facilitaire diensten­sector erkent en concreet positief beleid ontwikkelt, zonder belemmeringen. Wij rekenen dan ook op een welwillend oor in Den Haag.

Ik wil afsluiten met een oproep om de datum 15 juni in uw agenda te omcirkelen. 15 juni: De Dag van de Schoon­maker. Een dag waarop we samen met onze leden al die ruim honderdduizend schoonmakers in het zonnetje willen zetten. Omdat ze dat ten volle verdienen! Soms zijn zaken heel eenvoudig…

Heeft u een vraag voor piet?

Geef dit dan door aan de redactie van OSBInzicht via redactie@osb.nl


Naar begin