Archief Inhoudsopgave

Actueel

Thijs Veenstra, coördinator Hygiëne bij RIVM

Professionele schoonmaak draagt bij aan een gezonde samenleving

Tijdens de verkiezingscampagne was de toekomst van de zorg een voornaam thema, dat tijdens de formatiebesprekingen ongetwijfeld opnieuw aan de orde komt. Om goede zorg te kunnen leveren, is een schone omgeving essentieel. Dat stelt Thijs Veenstra, coördinator Hygiëne bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Lees meer

We weten pas sinds honderdvijftig jaar goed waarom we ziek worden door invloeden uit de omgeving”, vertelt Veenstra. “Aan de basis van die wetenschap stond Antoni van Leeuwenhoek, die in de zeventiende eeuw met zijn zelf gefabriceerde microscoop de bacterie ontdekte. Inmiddels weten we dat sommige bacteriën, schimmels, virussen en allergenen ziekmakend kunnen zijn. Hygiëne en gezondheid hebben een nauwe relatie. Door goed schoon te maken, kan de verspreiding van ziekteverwekkers via de lucht of de omgeving worden tegengegaan.”

Hotspots

Met name zogenaamde ‘hotspots’ spelen bij die verspreiding een belangrijke rol, zegt Veenstra. “Dat zijn plekken waar veel mensen samenkomen. Denk aan een bedrijfskantine, openbare toiletruimtes, keukens, schoolklassen, speelruimtes van kinderdagverblijven of het openbaar vervoer. Daar kunnen ziekteverwekkers makkelijk worden verspreid.” Vooral in natte en vochtige omgevingen kunnen bacteriën zich razendsnel vermenigvuldigen. Veenstra: “In korte tijd kan een bacterie zich dan van één naar een miljoen exemplaren vermenigvuldigen. Professionele schoonmaak voorkomt dat. 

Bewustwording zorgpersoneel

Maar doen we in Nederland wel voldoende om juist die kwetsbare groepen te beschermen? Veenstra: “Onderzocht is hoe je in de zorg de verspreiding van micro-organismen kunt voor­komen. Daaruit valt te concluderen dat het beter kan. Het zou goed zijn om de bewustwording over het belang van hygiëne onder het zorgpersoneel te vergroten. Ook een betere samenwerking tussen zorgverleners en schoonmakers kan helpen bij het op afstand houden van ziekteverwekkers. Dagschoonmaak kan een middel zijn om die samenwerking te bevorderen.”

Het vak van schoonmaker verdient in de ogen van Veenstra sowieso meer aandacht. “Professionele schoonmaak draagt bij aan een gezonde samenleving. Schoonmaken is een vak. Je moet weten dat als je een natte mop wegzet, bacteriën zich snel kunnen vermeerderen. En dat het gebruik van wegwerpmateriaal beter is dan het hergebruiken van schoonmaakdoekjes. Mensen die ervoor opgeleid zijn, maken door hun kennis beter schoon dan mensen die daar niet voor opgeleid zijn.”

Schoonmaak kan de verspreiding van ziekte­verwekkers tegengaan

Op basis van onderzoek weten we dat hoe minder bacteriën er zijn, hoe kleiner de kans is dat mensen ziek worden. Bovendien heeft een schone omgeving een positief effect op het psychisch welbevinden: we voelen ons het prettigst als het schoon en netjes is.”

Risicogroepen

Er zijn volgens Veenstra verschillende risicogroepen die sneller ziek worden dan anderen. “Daarvoor gebruiken we de Engelse afkorting ‘YOPI’: the Young, Old, Pregnant and Immunocompromised. Dat zijn dus kinderen, bejaarden, zwangere vrouwen en zieken.” Vooral in zorginstellingen – in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen – is er een combinatie van risicofactoren, weet Veenstra. “Daar zitten relatief veel mensen dicht op elkaar, die vatbaarder zijn om ziek te worden en door hun hulpvraag met veel verschillende mede­werkers in aanraking komen. Dan is het wezenlijk dat de schoonmaak grondig en professioneel gebeurt. Tegelijkertijd zien we de ontwikkeling dat steeds meer kwetsbare mensen langer thuis wonen. Ook zij moeten goed beschermd worden. Dat betekent dat schoonmaak in de thuis­situatie steeds meer aandacht vraagt.”

Niet alleen uit oogpunt van de volksgezondheid is een goede hygiëne belangrijk, zegt Veenstra, maar ook in economisch opzicht. “Hoe minder mensen ziek thuis zitten, hoe minder geld dit werkgevers en de maatschappij kost. Datzelfde geldt voor mensen in zorginstellingen: hoe minder mensen daar ziek worden en hoe sneller mensen herstellen, hoe minder de zorg kost. De komende jaren zal het aantal ouderen alleen maar toenemen. Kosten­beheersing in de zorg wordt steeds relevanter. Professionele schoonmaak kan daar zonder meer een bijdrage aan leveren.”

Naar begin