Archief Inhoudsopgave

De Friskijker

Opdrachtgever Jeffrey Kwisthout

Publiek-private samenwerkings­verbanden hebben de toekomst

Bezuidenhoutseweg 30 was decennialang het onderkomen van het ministerie van Economische Zaken. Inmiddels is het rijksmonument prachtig gerenoveerd en zijn in ‘B30’ onder meer het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving gehuisvest. Facilicom, partner van de overheid in dit publiek-private samenwerkingsproject, tekende voor de renovatie én de 30-jarige exploitatie van het gebouw.

Na een intensieve renovatieperiode werd B30 in april door koning Willem-­Alexander feestelijk geopend. Een bijzondere gebeurtenis, die het gebouw verdiende, vindt exploitatiemanager en opdrachtgever Jeffrey Kwisthout: “Het is echt schitterend geworden. De grandeur van dit Rijksmonument is behouden gebleven, maar tegelijkertijd is het gebouw modern en voorzien van alle eigentijdse voorzieningen. Het is een plaatje voor Den Haag.”

Fraai ontwerp

“B30 is zeker geen doorsnee kantoor”, zegt Kwisthout. “Het gebouw, dat honderd jaar oud is, heeft een totale vloeroppervlakte van 21.000 vierkante meter. Het gebouw is hét kenniscentrum van de Rijksoverheid geworden. Een ‘denktank’ waar excellent onderzoek wordt verricht en prikkelende debatten en seminars plaatsvinden. De architectuur, de voorzieningen en de dienstverlening in het gebouw zijn daarop afgestemd.”
“Na een aanbestedingsprocedure kreeg in 2014 Facilicom de opdracht”, vertelt Kwisthout. Wat zij voorstelden, sloot het beste aan bij wat wij met het gebouw voor ogen hadden.

Samen met KAAN Architecten was er een fraai ontwerp voor de renovatie gemaakt. Bovendien was het de economisch meest voordelige inschrijving.”
De basis voor de publiek­private samenwerking tussen is gebaseerd op een zogenaamd ‘DBFMO-contract’. Kwisthout: “DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain en Operate. Het consortium is dus niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de renovatie van B30, maar tevens voor de financiering en de dienstverlening; voor een periode van dertig jaar.” En die dienstverlening is veel breder dan alleen de schoonmaak, benadrukt Kwisthout: “Facilicom is tevens verantwoordelijk voor de bedrijfsbeveiliging, de receptie, de bedrijfshulpverlening, de catering, het beheer en het onderhoud.”

Win-winsituatie

Van een contract met lange looptijd hebben beide partijen veel profijt. Kwisthout. “Als Rijksoverheid moeten we kritisch naar onze uitgaven kijken. Als wij alles in eigen hand zouden houden, dan levert dat hogere kosten op.

Dit is een win-winsituatie voor alle partijen

Marktpartijen zijn in staat om een hoge kwaliteit te leveren, tegen lagere kosten. Voor ons heeft dat een grote waarde.” De lange looptijd is volgens Kwisthout mede een stimulans voor ‘slimmer bouwen’. “Het gaat niet alleen om een mooi gebouw. Het is belang­rijk dat het gebouw efficiënt is te managen en goed kan worden schoongehouden. Bij B30 is daarom gekozen voor duurzame materialen met een hoger prijskaartje, omdat die makkelijker schoon te houden zijn. Dat loont op langere termijn.” En natuurlijk heeft Facilicom ook baat bij deze vorm van samenwerking, zegt Kwisthout. “Het bedrijf weet zich dertig jaar verzekerd van een vast inkomen. Door te investeren in de relatie met de klant, kunnen zij de dienstverlening steeds verder verbeteren. Ik zie het als een win-winsituatie voor alle partijen.”

Tevreden gebruikers

Ruim anderhalf jaar is B30 nu in bedrijf. In het begin waren er wat opstartproblemen, herinnert Kwisthout zich: “Het gebouw was nog niet helemaal klaar toen de eerste medewerkers al hun intrek namen.” Maar die problemen zijn achter de rug.

“De samenwer­king met Facilicom is erg prettig. Als er een probleem ligt, dan wordt dat meteen opgepakt. In die anderhalf jaar is een partnership ontstaan dat is gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Dat zie je zeker niet bij alle publiek-private samenwerkingsverbanden.” En dat resulteert in mooie cijfers bij een recent klanttevredenheidsonderzoek. “De algehele dienstverlening wordt door de gebruikers met een 7,5 gewaardeerd en de schoonmaak zelfs met een 8,5. Zo’n hoog cijfer heb ik bij een klanttevredenheidsonderzoek nog niet eerder meegemaakt.”

“Ik denk dat publiek-private samenwerkingsverbanden de toekomst hebben”, concludeert Kwisthout. “Je ziet dat het een bedrijf als Facilicom geen windeieren legt. Ze hebben twee projecten gerealiseerd en er staan nog drie soortgelijke projecten in de planning. Ik denk dat dit soort publiek-private samen­werkingsvormen zeker ook voor andere schoonmaakbedrijven interessant kunnen zijn.”

Meer informatie is te vinden op www.b30.nl.

Naar begin