Archief Inhoudsopgave

Column

Piet Adema, voorzitter OSB

Be good and tell it

Aan het begin van een nieuw jaar ontkom je er bijna niet aan om terug te blikken op de afgelopen twaalf maanden. Heeft 2017 ons gebracht wat we er op 1 januari van verwachtten? Zijn we tevreden of misschien een beetje teleurgesteld?

Lees meer

Als ik naar de schoonmaakbranche kijk, is 2017 een goed jaar geweest, zo vind ik. Eind februari slaagden we erin om samen met onze sociale partners een evenwichtige, tweejarige cao af te sluiten. Die cao bood perspectief en vertrouwen aan schoonmaakondernemers, hun klanten én aan medewerkers. Bijzonder verheugd was ik dat we zonder gedoe en reuring erin slaagden om dat akkoord te bereiken. De kwaliteit van het onderhandelingsproces was hoog dankzij een open houding naar elkaar en dat betaalde zich uit. Kwaliteit: dat is het thema van deze editie van OSB Inzicht. Als ondernemers vinden wij kwaliteit vanzelfsprekend. Want: zonder kwaliteit heb je geen klanten, geen opdrachten, geen werk, sta je langs de zijlijn. Vaak proberen wij kwaliteit te vangen in protocollen en normen. Logisch, zo kunnen we toetsen en objectief vaststellen of een product of dienst aan onze eisen voldoet. Maar kwaliteit is meer: ze gaat ook over persoonlijke mentaliteit, motivatie en inzet, van ondernemers, van medewerkers.

In Nederland werken zo’n 125.000 mensen in de schoonmaak. Zij maken waar wat hun werkgevers in contracten en service level agreements beloven aan hun klanten. Zij zorgen voor een prettige werk- en leefomgeving. Zij bepalen mede de kwaliteit van onze samenleving. De schoonmaak is daarmee sociaal-maatschappelijk zeer relevant. Met elkaar mogen we dat best eens nadrukkelijker uitdragen. ‘Be good and tell it’, we vergeten het nog weleens in de drukte van alledag. Laat het een gezamenlijk goed voornemen voor 2018 zijn. Zonder de schoonmaak zou Nederland een andere, minder prettig land zijn. OSB zal het voortouw nemen. ‘Vertrouwen in de toekomst’ luidt het motto van ons nieuwe kabinet. Vol vertrouwen kijkt ook OSB naar een mooie, schone toekomst. Ik wens u alle goeds voor het nieuwe jaar 2018.

Heeft u een vraag voor piet?

Geef dit dan door aan de redactie van OSBInzicht via redactie@osb.nl


Naar begin