Archief Inhoudsopgave

Feiten & fictie

De stelling:

Schoonmakers en glazenwassers hebben een laag loon

In deze rubriek komt elke keer een nieuwe stelling aan bod. En stellen we ons de vraag: klopt deze stelling eigenlijk wel? Deze keer luidt de stelling: ‘Schoonmakers en glazenwassers hebben een laag loon’.

“Onze branche kent momenteel in vergelijking met aanpalende sectoren zeer gunstige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden”, aldus Jan Kerstens, hoofd Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid van OSB. “Met een eerste loonschaal op het niveau van 120% van het minimumloon (met een uitloop naar meer dan 150% in de hoogste loonschaal), ligt het loon relatief hoog als je kijkt naar vergelijkbare beroepen. Een schoonmaker of glazenwasser verdient meer dan bijvoorbeeld een supermarktmedewerker, taxichauffeur, hove nier, thuiszorghulp of een horecamede werker. En heel opvallend: een aspirant politieagent verdient zelfs minder. Daarnaast zijn er in de cao goede secundaire arbeidsvoorwaarden opgenomen. Zo ontvangen werknemers in onze branche een reiskostenvergoeding via de eindejaarsuitkering en bouwen ze bij een eigen bedrijfstakpensioenfonds pensioen op. Ook de toeslagen zoals voor overwerk en bijzondere uren, zijn op een prima niveau geregeld. De cao 2012/2013,

ook wel eens betiteld als ‘de beste cao van Nederland’, was een baanbrekend totaalpakket met een ruime loonsverhoging. In totaal ging het om een loonkostenverhoging van ruim 5% in twee jaar. Dat was gedurfd in een tijd van toenemende recessie, met een krimpende markt en aan de voor­avond van forse bezuinigingen. Maar het was een investering waarmee verder werd ge­bouwd aan de kwaliteit van de branche. Aan die afspraken werd door de sociale partners een vervolg gegeven in de huidige cao 2014/2016, met jaarlijkse loonsverhogingen van 2%. Ik weet niet hoe het komt, maar als het over beloning gaat, komen schoonmakers en glazenwassers er in de beeldvorming niet altijd goed vanaf. De stelling dat schoonmakers en glazenwassers slecht zouden verdienen, moeten we echt naar het rijk der fabelen verwijzen.”

Naar begin