Archief Inhoudsopgave

De Friskijker

Trendwatcher Farid Tabarki

Als de tijd verandert, is het belangrijk om niet stil te blijven staan

Volgens ‘tijdgeestonderzoeker’ Farid Tabarki hebben digitalisering en technologische innovaties een grote impact op onze manier van leven en werken. “Alle ondernemingen, ook schoonmaakbedrijven, hebben er baat bij om hun businessmodel kritisch tegen het licht te houden. Want Bob Dylan zei het al: the times, they are changing.

Hij is columnist van Het Financieele Dagblad en een veelgevraagd spreker. Maar bovenal is hij ‘tijdgeestonderzoeker’, zoals hij dat zelf omschrijft. In zijn boek ‘Het einde van het midden’ schetst Tabarki drie majeure trends die onze leefwereld in sneltreinvaart veranderen. Zo worden we allereerst geconfronteerd met een ‘radicale decentralisatie’, stelt Tabarki. “Door technologische innovaties zie je dat processen niet meer centraal, maar decentraal worden georganiseerd. Een voorbeeld is onze energievoorziening. Werd traditioneel elektriciteit door een gas- of kolencentrale opgewekt, tegenwoordig gebeurt dat decentraal met zonnepanelen en aardwarmte. Was voorheen een hotel de centrale plek waar we als toerist heen gingen, door de opkomst van Airbnb is elke vierkante meter in de stad een potentieel hotel.”

Transparanter leven

De tweede trend die Tabarki in zijn boek beschrijft, is het proces van ‘radicale transparantie’. “Door de opkomst van sociale media zijn onze levens volledig transparant geworden. We delen onze gedachten via Twitter, sturen via YouTube onze eigen filmpjes de wereld in en communiceren met onze vrienden via Facebook. Vervolgens kunnen bedrijven door middel van data-analyses het gedrag van mensen gaan voorspellen.”Het verdwijnen van ‘het midden’ is de derde trend die Tabarki signaleert. “Online platforms maken veel banen in het midden­segment overbodig. Het reis­bureau op de hoek is door Booking.com niet meer nodig. De platenmaatschappij is door Spotify overbodig geworden. Bij banken en verzekeraars zijn de laatste tijd vele duizenden banen verdwenen, omdat klanten al hun zaken online regelen. Administratieve en procesmatige taken worden langza­merhand overgenomen door slimme algoritmes.”

Vloeibare samenleving

Het gevolg van al deze ontwik­kelingen is volgens Tabarki dat er veel ‘warmte’ in ons maatschappelijk systeem is gekomen. “Onze samenleving is vloeibaar geworden. In die liquid society moeten organisaties en bedrijven zich afvragen hoe ze nog relevant kunnen blijven.” En dat geldt zeker ook voor de schoonmaakbranche, zegt Tabarki. “Door het verdwijnen van de middenbanen en de opkomst van het nieuwe werken is er in totaliteit minder kantoorruimte nodig. Het aantal vierkante meters dat schoon­gemaakt moet worden, zal teruglopen.” Daar staat volgens Tabarki tegenover dat aan kan­­to­ren steeds hogere kwalitatieve eisen worden gesteld. “Het zijn niet langer ‘werkbunkers’. Mensen moeten er zich prettig kunnen voelen en de werkomgeving moet een stimulans zijn voor het creatieve proces.” Juist dat biedt kansen voor de schoonmaakbranche, zegt Tabarki. “Misschien daalt het aantal vierkante meters, maar de gevraagde kwaliteit van het werk zal omhoog gaan. Daarmee kunnen hogere marges worden gerealiseerd.”

Technnologie zal in de schoonmaakbranche meer en meer zijn intrede doen

Sensoren en robots

Daarnaast zal technologie meer en meer zijn intrede doen in de schoonmaakbranche, voorspelt Tabarki. “Via slimme sensoren gaan ruimtes gemonitord worden. Een ruimte die niet gebruikt is, hoeft niet schoongemaakt te worden. Dat vraagt dat je heel flexibel moet kunnen op- en afschalen met je personeel.” Verder zullen er robots komen die autonoom grote oppervlaktes gaan schoonmaken. Tabarki: “Dat zal mensen overigens niet overbodig maken. Een robot komt niet onder een stoel of loopt geen trap op. De technologie zal vooral het werk van mensen ondersteunen en makkelijker maken.”Ook de rol van HR-managers gaat in de toekomst sterk veranderen, analyseert Tabarki.

“Een deel van hun werk wordt door technologie overbodig gemaakt. Zo expe­rimenteert Unilever al met een geautomatiseerd systeem dat kandidaten voor een traineeship selecteert.” Daarnaast is de nieuwe generatie werknemers – door de sociale media – gewend om 24/7 met elkaar in contact te staan, zegt Tabarki. “Een jaarlijks functio­neringsgesprek met een afvinklijstje past daar niet meer bij. Medewerkers willen voortdurend geprikkeld worden. De Royal Bank of Scotland doet dat bijvoorbeeld door Facebook als een intern systeem voor feedback te gebrui­ken.”Al met al liggen er voor de schoonmaakbranche voldoende uitdagingen, meent Tabarki. “Ik zou vooral willen zeggen: verken de toekomst. Want als de tijd verandert, is het belangrijk om als onderneming zelf niet stil te blijven staan.”

Naar begin