Archief Inhoudsopgave

Actueel

Harriët Butter, manager Passenger Facilities bij Schiphol

Schoonmakers dragen bij aan positief beeld Schiphol én de BV Nederland

Afgelopen zomer ontving Schiphol de meeste reizigers ooit. Op topdagen verwerkte de luchthaven meer dan 215.000 passagiers. Maar ondanks die drukte blijft Schiphol opvallend schoon. Hoe krijgt Schiphol dat voor elkaar?

Lees meer

Het is inderdaad een megaklus die wij elke dag weer moeten zien te klaren”, zegt Harriët Butter, manager Passenger Facilities bij Schiphol. “Elke dag wordt er 400.000 vierkante meter schoongemaakt. Dat zijn tachtig voetbalvelden bij elkaar en het schoonmaken gaat dag en nacht door.” Daar komt bij dat Schiphol de afgelopen jaren qua passagiers­aantallen explosief is gegroeid, vertelt ze. “Slechts in een aantal jaren hebben we een dip gehad in de passagiersstromen, bijvoorbeeld als gevolg van de aanslagen van 9/11 en tijdens de uitbraak van het SARS-virus. Maar als je kijkt naar de trend door de jaren heen, dan is Schiphol stevig gegroeid.”
Hygiëne is volgens Butter van levensbelang voor de luchthaven. “Wij enquêteren regelmatig de bezoekers van de luchthaven. Dan blijkt dat ‘het sanitair’ in de top drie staat van redenen om voor een bepaalde luchthaven te kiezen. Iedere dag opnieuw hebben we op dat vlak dus een belangrijke klus te klaren. De keus voor een andere luchthaven is door passagiers immers snel gemaakt.”

Kostenvoordelen

Gezien de grootte van het schoon te maken perceel, heeft Schiphol de schoonmaak uitbesteed aan meerdere bedrijven. Butter: “Momenteel werken we samen met ISS, Hago Airport Services, Asito Transport en Raggers & Zn. Iedere acht jaar besteden we het werk opnieuw aan.” Dat uitbesteden is volgens Butter een bewuste keuze. “Het is een strategische keus van Schiphol om kennis en kracht uit de markt te halen. Wij runnen een lucht­haven, geen schoonmaakbedrijf. Alle taken die de markt goed kan uitvoe­ren, besteden wij liever uit.” En schoonmaken is een vak, weet ze. “Er zit veel expertise bij de schoonmaakbedrijven. Ik zou niet weten welke schrobmachines we nodig hebben. Bovendien: als wij zelf de inkoop en het onderhoud van schoonmaakmachines en de hele backoffice moeten organise­ren, dan lopen de kosten op. Het volume bij de gespecia­liseerde schoonmaakbedrijven maakt hier echt het verschil.”

Het is een strategische keus om kennis en kracht uit de markt te halen

Flexibiliteit

Blij is Butter daarnaast met de flexibiliteit die de schoonmaakbedrijven Schiphol bieden. “Wij weten natuurlijk hoeveel passagiers er komen, maar toch kan dat soms nog variëren. We moeten daarom elke dag kunnen op- en afschalen en dat vraagt een enorme flexibiliteit in de planning. Ook voor piekmomen­ten door het jaar heen, zoals de vakanties. Voor de meivakantie van 2017 openen we bovendien een nieuwe, tijde­lijke vertrekhal. Dan komt er nog eens 3.800 vierkante meter bij.”
De flexibiliteit bleek onder meer belangrijk toen de passagiers­aantallen enkele jaren geleden sterk terugliepen rond de aanslagen van 9/11 en de uitbraak van het SARS-virus. “Toen is de waarde van uitbesteden bewezen. Als het schoonmaakpersoneel bij ons in dienst was geweest, waren ontslagen niet uitgesloten. De schoonmaakbedrijven kunnen de afgenomen vraag gelukkig opvangen met hun flexibele schil.”

Goed werkgeverschap

Schiphol wil voor de bedrijven en hun personeel een goede opdrachtgever zijn, benadrukt Butter. “Daarbij helpt het OSB-Keurmerk ons. Door dit keurmerk weten we dat we met bonafide en deugde­lijke bedrij­ven te maken hebben. We zijn gehouden aan de schoomaak-cao, waarin bijvoorbeeld ook is gere­geld dat het personeel meegaat bij een contractswisseling. Het is dan prettig om in OSB een overkoepelend

aanspreekpunt te hebben dat boven de partijen staat.” Juist omdat Schiphol goed werkgever- en opdrachtgeverschap hoog in het vaandel heeft, is de luchthaven één van de initiatief­nemers geweest van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Butter: “Het is heel be­langrijk dat die code er gekomen is. Opdrachtgevers, facilitaire bedrijven en intermediairs gaan door deze code nu netjes met elkaar om. De code draagt bij aan het volwa­s­sener worden van de branche en haar opdrachtgevers.” Ook voor het schoonmaak­personeel is de code volgens Butter belangrijk, omdat het hen een goed sociaal beleid garandeert. “De schoonmakers ver­dienen dat. Zij zijn het die elke dag opnieuw de klus weer moeten zien te klaren. Bij ons is de winkel altijd open: in de permanente drukte van passagiers en horeca moeten de schoonma­kers hun werk doen. Ik heb daar ontzettend veel respect voor. Hun werk draagt zonder meer bij aan een positief beeld van Schiphol en daarmee aan een positief beeld van de hele BV Nederland.”

Naar begin