Archief Inhoudsopgave

Aan tafel bij

Erwin Wigbold, directeur-eigenaar Visschedijk

Ik onderneem op de schouders van mijn mensen

Kan winstgevendheid samengaan met sociaal en maatschappelijk ondernemen? Jazeker, zegt directeur-eigenaar Erwin Wigbold van Visschedijk, tevens bestuurslid van OSB. Sterker nog: het leidt tot betere bedrijfsresultaten, zo is zijn overtuiging. “Ondernemen doe je niet ten koste van mensen, maar met behulp van mensen.”

Lees meer

Na jarenlang algemeen directeur van ISS Cleaning Services te zijn geweest, nam Erwin Wigbold eind 2006 schoonmaakbedrijf Visschedijk over. In de afgelopen tien jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote facilitaire organisatie met 1.600 medewerkers. Naast schoonmaakdiensten is het bedrijf actief in de catering, organiseert Visschedijk voor bedrijven de facilitaire dienst en levert het facilitaire producten aan klanten.

Hoe verklaart Wigbold het succes van zijn bedrijf in de afgelopen tien jaar? “Ik zeg altijd: ik onder­neem op de schouders van mijn mensen. De mensen zijn ons kapitaal. Een bedrijf met de meest gemotiveerde en best opgeleide medewerkers zal de meest tevreden klanten hebben. En dat is uiteindelijk de basis voor een goed rendement. Sommige vakbondsmensen denken nog wel eens dat dienstverlenende bedrijven per definitie niet goed voor hun medewerkers zorgen. Ik vind dat onzin: betrokken, ge­motiveerde, vitale en vakkundige medewerkers maken het verschil in onze markt.”

Visschedijk Academie

Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers krijgt veel aandacht binnen het bedrijf, zegt Wigbold. “Door training en opleiding creëer je betere arbeidsomstandigheden en meer kwaliteit. Via een persoonlijk ontwikkelplan bieden wij onze medewerkers ruimte voor ontplooiing. We hebben een eigen opleidingscentrum opgezet, de Visschedijk Academie, waaronder al onze opleidingen vallen.” Alle medewerkers van Visschedijk zijn ook verplicht de vakoplei­ding te volgen. Wigbold: “Onze opleidingen zijn niet alleen gericht op ‘het vak’, maar zeker ook op vaardigheden. Een voorbeeld daarvan is onze ‘gastblijheidstraining’ voor onze horeca- en cateringmede­werkers. Het is niet zo dat we onze medewerkers achter het station vandaan plukken om ze vervolgens naar de klant te sturen. We maken er echte Visschedijkers van. Met die bagage gaan ze bij onze klanten aan de slag.”

Betrokken, gemotiveerde, vitale en vakkundige medewerkers maken het verschil

Erwin Wigbold

Duurzame inzetbaarheid

Binnen het bedrijf is bovendien veel aandacht voor veiligheid, gezondheid en verzuimpreventie, vertelt Wigbold. “Zo hebben wij met subsidie uit het Europees Sociaal Fonds het ‘Duurzaam Vitaal Programma’ ontwikkeld, gericht op de duurzame inzetbaarheid van onze medewer­kers. Door een quickscan op de werklocatie hebben we gekeken hoe mensen werken. Vervolgens hebben we preventief beleid ontwikkeld om de belasting van benen, armen, rug, schouders en polsen te verminderen. Door bijvoorbeeld mensen te trainen in een betere houding tijdens het stofzuigen en door tilcursussen te organiseren. Daarmee willen we het verzuim verminderen en tegelijkertijd mensen duurzaam inzetbaar houden.” Daarnaast heeft Visschedijk een budgetcoach aangesteld, vertelt Wigbold. “Een aantal van onze werknemers komt nog wel eens in de schulden. Dat is vaak een reden om te verzuimen Als mensen bijvoorbeeld hun oppas niet meer kunnen betalen, melden ze zich ziek. Voor ons is de budgetcoach één van de instrumenten om mensen te helpen om bij ons te werken.”

Bio

Van 1988 tot 2006 werkte Erwin Wigbold onder meer als directeur Sales & Marketing en vervolgens als algemeen directeur bij ISS Cleaning Services. Tien jaar geleden nam hij het bedrijf Visschedijk over, waarvan hij directeur-eigenaar is. Wigbold is sinds 2005 tevens lid van het algemeen bestuur van OSB.


Mensgerichte cultuur

Maar niet alleen de betrokkenheid bij de eigen werknemers valt op. Ook de samenstelling van het personeelsbestand is opmerkelijk: éénderde van de werknemers van Visschedijk bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wigbold: “We werken daarin samen met gemeenten en SW-bedrijven. Het gaat om mensen die moeilijk de weg naar de arbeidsmarkt kunnen vinden, zoals Wajongers en mensen met een SW-indicatie. Door het wer­ken met deze doelgroep zijn we in staat om ons te onderscheiden van andere schoonmaak­bedrij­ven. Onze klanten kunnen op die manier invulling geven aan hun MVO-doelstelling.”

Hoogste erkenning

De inzet voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt leverde Visschedijk de hoogste erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) op. “Dat is een mooie waardering. Maar Visschedijk is zeker geen SW-bedrijf, wij zijn een ‘gewoon’ schoonmaakbedrijf”, benadrukt Wigbold. “Je merkt dat mensen uit deze doelgroep ontzettend blij zijn dat ze bij een gewoon bedrijf kunnen werken. Dat geeft enorm veel eigenwaarde. Want vaak hebben ze hun hele leven al gehoord dat ze niet bij de bel kunnen.”
Op zaterdag komt Wigbold zijn medewerkers nog wel eens tegen in de voetbalkantine, waar ze als vrijwilliger koffie schenken. “Ze dragen dan in hun vrije tijd een polo van Visschedijk. Zo trots zijn ze op de baan die ze hebben.” “Wij hebben een mensgerichte cultuur in het bedrijf”, zo vat Wigbold de bedrijfsfilosofie kern­achtig samen. “Die sociale drive begint bij ons als eigenaren, maar gaat dwars door het bedrijf heen. Zo zijn we met een aantal collega’s de Mont Ventoux op gefietst om geld op te halen voor Join4Energy. Wij ondernemen als bedrijf niet ten koste van mensen, maar met behulp van mensen. Dan hoor ik de vakbonden zeggen: maar dat geldt niet voor alle bedrij­ven, er zijn ook missstanden. Dan zeg ik: pak díe bedrijven dan aan en verketter niet de hele sector. Want dat doet volstrekt geen recht aan al die mooie bedrijven die wij in de branche hebben.”

Naar begin