Archief Inhoudsopgave

Het grote interview

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Ik blijf met beide benen in de praktijk staan

Begin september werd schoonmaakondernemer en voormalig OSB-bestuurslid Jacco Vonhof aangesteld als nieuwe voorzitter van MKB-Nederland. Hoe wil hij zijn nieuwe rol invullen? Wat is zijn ambitie? En wat kan hij in zijn nieuwe rol betekenen voor de schoonmaak- en glazenwassersbedrijven?

Lees meer

Een gesjeesd rechten­student die het schopt tot MKB-voorzitter. Het kan raar lopen…

“Ja, dat kun je wel zeggen! Het hoogtepunt van mijn studiecarrière was het moment van inschrijving, daarna ging het snel bergafwaarts. Ik had atheneum gedaan, maar had geen idee wat ik wilde worden. Onder de liefhebbende druk van mijn ouders koos ik toen voor een rechtenstudie. Maar wat ik vooral deed was plezier maken en geld uitgeven. Dus moest er ook geld worden verdiend. Via mijn vader, die regiodirecteur was bij Cemsto, kreeg ik een bijbaantje. Dat was mijn eerste kennismaking met de schoonmaak.”

En beviel dat?

“Ja, ik vond het schoonmaakwerk erg leuk. Toen mijn studietijd opgebruikt was, ging ik terug naar Zwolle en ben ik gaan samenwonen met mijn huidige vrouw. Tegen haar zei ik regelmatig ‘dat ik iets voor mezelf wilde gaan doen’, maar ik ondernam weinig actie. Tot zij mij op een goede dag voor de keus stelde: je gaat óf voor jezelf beginnen, óf je gaat op jezelf wonen. Toen heb ik een busje en een ladder gekocht en ging ik als glazenwasser aan de slag.”

Had je de ambitie om een groot bedrijf op te bouwen?

“Nee, ik heb eigenlijk nooit iets gepland in mijn leven. Het gebeurde gewoon. Al snel bleek dat ik als koukleum niet in de wieg was gelegd voor de glasbewassing. Toen ben ik geswitcht naar de schoonmaak, waar ik tijdens mijn studie al ervaring in had opgedaan. Dat bleek me goed af te gaan en er kwamen steeds meer klanten bij. Mijn vrouw kwam in het bedrijf en al snel hadden we ook onze eerste werknemer. Vanaf dat moment is het bedrijf exponentieel gegroeid. Inmiddels biedt Novon Schoonmaak werk aan tweeduizend mensen.”

Wat was je belangrijkste beslissing in de afgelopen 25 jaar?

“Dat ik mezelf eind jaren negentig een baas cadeau heb gedaan. Van het leiden van Novon werd ik niet gelukkig. Ik ben nog altijd blij dat ik toen Elbert-Jan Hesse als algemeen directeur heb binnengehaald. Hij heeft structuur in het bedrijf aangebracht, waardoor we verder konden groeien.”

Het echte ondernemersgeluid moet veel sterker klinken

Gaf dat jezelf ook meer ruimte?

“Zonder meer. Omdat ik mezelf demotie had aangeboden, had ik niet meer zo veel te doen. Dus ben ik dingen gaan doen waar ik goed in ben: me tegen dingen aan bemoeien, mensen enthousiasmeren en verhalen vertellen. Op een gegeven moment werd ik gevraagd voor de commissie Ledenwerving van OSB. Later trad ik toe tot het OSB-bestuur en was ik betrokken bij de cao-onderhandelingen. Zo rolde het balletje langzaam verder. Ik werd regiovoorzitter van VNO-NCW Midden en zat in het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Zo kwam ik in beeld bij MKB-Nederland, die me vorig jaar vroeg als voorzitter.”

Wat is je missie als nieuwe voorzitter?

“De positie van MKB-Nederland als merk versterken. Het echte ondernemersgeluid moet veel sterker klinken. Daar maak ik me hard voor. Als MKB-Nederland hebben we de neiging om vooral te reageren op de wet- en regelgeving die op ons afkomt. Natuurlijk blijven we dat doen. Maar ik wil ook dat we een actieagenda voor de komende vijf jaar opstellen, met onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn. Denk aan de voortschrijdende robotisering en automatisering, en wat de betekent voor de factor ‘mens’. Of de opkomst van digitale platforms, zoals Helpling in de schoonmaak, die minder belasting betalen en minder sociale zekerheid bieden. Met dat soort vraagstukken heeft elke mkb’er te maken.”

Denk je dat je in je nieuwe rol mkb’er kunt blijven?

“Ik wil ervoor waken om teveel onderdeel te worden van de Haagse overlegcultuur. Bij mijn aanstelling heb ik gevraagd of ik mijn bedrijf op afstand moest zetten. Het antwoord was: ‘nee, dat hoeft niet, want we willen dat je ondernemer bent’. MKB-Nederland wil juist een voorzitter die met beide benen in de praktijk staat.”

Wat kun je als voorzitter betekenen voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche?

“Ik zal ook oog blijven houden voor de belangen van ‘mijn ondernemers’. Je kunt de man wel uit de schoonmaak halen, maar de schoonmaak niet uit de man. Kijk naar het voorstel dat we samen met VNO-NCW en LTO hebben gedaan om mensen in zware beroepen vervroegd met pensioen te kunnen laten gaan. Dat is voor schoonmakers en glazenwassers van groot belang. Daarnaast spelen bedrijven in mijn branche een cruciale rol bij het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar wordt veel in geïnvesteerd, via opleidingen, taalcursussen en begeleiding bij schulden. Om die mensen op de onderste sport van de maatschappelijke ladder heb ik me al mijn hele leven druk gemaakt. Die sociale agenda neem ik mee naar Den Haag.”

Naar begin