Archief Inhoudsopgave

Feiten & fictie

De stelling:

Voor jongeren zijn er weinig kansen in de schoonmaak

In deze rubriek komt elke keer een nieuwe stelling aan bod. En stellen we ons de vraag: klopt deze wel? Deze keer luidt de stelling: ‘Voor jongeren zijn er weinig kansen in de schoonmaak’

“Ik ben het niet eens met deze stelling”, zegt Freek Kalkhoven, arbeidsmarktadviseur bij UWV. “Er zijn juist volop kansen voor jongeren in de schoonmaak, want de arbeidsmarkt is al een aantal kwartalen op rij behoorlijk krap. Werkgevers worstelen echt om vacatures vervuld te krijgen, zo blijkt ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ervoer begin 2016 nog 4,1% van de schoonmaakbedrijven productiebelemmeringen door personeelstekort, inmiddels is dat percentage opgelopen naar 39,1%. Dat is gigantisch, want het gemiddelde bij andere bedrijven ligt op 26%. De schoonmaak heeft dus echt een groot wervingsprobleem. Dat zie je ook als je kijkt naar het aantal vacatures: in heel 2018 waren er in totaal bijna 48.000 nieuwe vacatures voor de brede beroepsgroep van schoonmakers.

Als we vervolgens inzoomen op de verschillende regio’s, dan is de arbeidsmarktspanning het grootst in de Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe, de Gooi- en Vechtstreek, Midden-Utrecht, Noord-Holland-Noord, Zeeland en Zuid-Limburg. Opvallend is bovendien dat het tekort verschuift: een paar jaar geleden werden er vooral mensen gezocht voor de specialistische reiniging, nu doet de krapte zich ook binnen de reguliere schoonmaak voor.

Ik denk dan ook dat het goed is dat OSB onlangs een arbeidsmarktcampagne met jonge ambassadeurs heeft gelanceerd. Relatief weinig jongeren kiezen nog voor de schoonmaak en dus zal er flink aan het imago moeten worden gewerkt. Maar dat er hele goede kansen voor jongeren zijn om in de schoonmaak aan de slag te gaan, dat is evident.”

Naar begin