Archief Inhoudsopgave

Column

Piet adema, voorzitter osb

Brandstof voor de stille motor

Met grote regelmaat spreek ik ondernemers van het midden- en kleinbedrijf. Logisch, want de meeste leden van onze vereniging behoren tot dat mkb. Als we het dan samen hebben over ‘lobby voor het bedrijfsleven’, merk ik dat dit niet het onderwerp is waar hun hart sneller van gaat kloppen.

Lees meer

Ik snap dat wel. Ze zijn druk met hun werk, met het verwerven van opdrachten en met hun personeel. Daar heb je je handen vol aan. Bovendien heeft ‘lobby voor het bedrijfsleven’ de geur van afschaffen van de dividendbelasting of de reductie van de CO2-uitstoot. Dat komt mede omdat de pers over dergelijke thema’s schrijft. Bij dat soort thema’s gaat het dan ook vrijwel altijd om de belangen van de grote, vaak internationaal, opererende bedrijven. Dat is ver van het bed van onze mkb-ondernemers.

Toch is belangenbehartiging een belangrijke taak van OSB. En de thema’s raken juist het midden- en kleinbedrijf. Ze halen niet de kranten of de praatprogramma’s op televisie, maar dat wil niet zeggen dat ze minder belangrijk zijn. Integendeel. Wat goed is voor het mkb, is goed voor ons allemaal (waarmee ik uiteraard de grote bedrijven niet tekort wil doen). Onze leden vormen met elkaar de stille motor van Nederland. Je hoort ‘m niet, maar hij draait op volle toeren. Zonder die motor kan de rest niet presteren.

Zo’n lobbyonderwerp dat niet in de krant komt en waar Jinek noch Pauw interesse in hebben, is bijvoorbeeld een calamiteitenregeling. Dat is een regeling voor werknemers die tijdelijk niet kunnen werken vanwege extreme weersomstandigheden. Zo’n maatregel draagt bij aan de continuïteit van ondernemingen en behoud van werkgelegenheid, juist bij het mkb. Bijna was een wet aangenomen die er niet in voorzag, maar gelukkig hebben we de politiek kunnen overtuigen van het nut van een wijziging in het wetsvoorstel. Dat is óók lobby. Dat is belangenbehartiging die de mkb’er direct raakt. Net als het beïnvloeden van Brusselse wet- en regelgeving die het dagelijks werk kan bemoeilijken of vergemakkelijken, zoals de breedte van ladders voor glazenwassers.

Daarom zet onze vereniging zo stevig in op belangen­behartiging. Het is de brandstof voor de stille motor.

Heeft u een vraag voor piet?

Geef dit dan door aan de redactie van OSBInzicht via redactie@osb.nl


Naar begin