Archief Inhoudsopgave

Actueel

AWOG-voorzitter Peter Rietbroek

Branche verdient goede calamiteiten regeling

Met de komst van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) dreigt de calamiteitenregeling te verdwijnen. De regeling maakt het voor werkgevers mogelijk om werknemers bij onwerkbaar weer – zoals een strenge vorstperiode – via een werkloosheidsuitkering door te betalen. Voor glazenwassersbedrijven is die regeling essentieel, zegt AWOG-voorzitter Peter Rietbroek. “Het is positief dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om de calamiteitenregeling te behouden, maar daarmee zijn we er nog niet.”

Lees meer

“De calamiteitenregeling is voor de glasbewassing net zo belangrijk als een verzekeringspolis”, stelt Rietbroek. “Je hebt hem niet altijd nodig, maar als je hem wel nodig hebt, kun je niet zonder.” Rietbroek spreekt uit ervaring. Want hij is niet alleen voorzitter van de AWOG (de glazenwasbedrijven binnen OSB), maar runt ook zijn eigen bedrijf voor schoonmaak en glasbewassing. “De afgelopen winters waren mild. Maar enkele jaren geleden was er nog een stevige vorstperiode”, herinnert Rietbroek zich. “Tijdens zo’n vorstperiode kun je niet werken. Het water op de ramen bevriest. En ook het water dat op de stoep terechtkomt, vriest aan en dat kan voor zowel onze werknemers als voorbijgangers gevaarlijk zijn. Als er iemand uitglijdt, dan ben je als bedrijf daarvoor aansprakelijk.”

Voortbestaan in gevaar

“Het overgrote deel van onze mensen is gewoon in loondienst”, vervolgt Rietbroek. “Dat zien de bonden graag. Maar als in een vorstperiode het werk een paar weken stil ligt, dan heeft dat een gigantische invloed op je omzet. Binnen een korte periode kun je dan veel geld verliezen, dat staat niet in verhouding tot de opbrengsten. Dus kan bij een langdurige vorstperiode het voortbestaan van bedrijven in gevaar komen.” Volgens Rietbroek zijn het AWOG-bestuur en OSB inmiddels vier jaar met de lobby voor een goede calamiteitenregeling bezig. “Al in 2016 hebben we een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken. De Tweede Kamerleden hadden toen oog voor onze zorgen en drongen aan op een regeling. Maar in 2017 waren er verkiezingen. Het onderwerp werd over de verkiezingen heen getild, waardoor we weer van voren af aan konden beginnen.”

Binnen een korte periode kun je veel geld verliezen

Brede steun

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kwam vervolgens met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen. Die wet zorgde voor een nieuw probleem, aldus Rietbroek. “In die wet wordt de sectorindeling op termijn losgelaten. Daardoor is een calamiteitenregeling op sectorniveau niet meer mogelijk en dus dreigt de regeling te verdwijnen. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar.” Opnieuw richtte de lobby zich op de Tweede Kamerleden, en met succes. Rietbroek: “Een motie van CDA en ChristenUnie kreeg brede steun in de Kamer. Daar waren we heel erg blij mee.” Maar daarmee is de kous nog niet af, stelt Rietbroek. “De minister is nu aan zet. Wij gaan nu in gesprek met de politiek over de verdere uitwerking van de motie. We pleiten daarbij voor een laagdrempelige regeling, met een zo kort mogelijke wachttijd, waarbij de WW-premie door de werk­gevers in de bedrijfstak zelf wordt betaald.”

Oproep aan minister

Rietbroek is nu zelf drie keer in de Tweede Kamer geweest om de noodzaak van een calami­teitenregeling te bepleiten. “Het is goed dat iemand uit de praktijk het woord in de Kamer voert, want dat is een stuk authentieker.” Hij roept de minister op nu snel met een goede regeling te komen. “De glazenwassersbranche heeft de afgelopen jaren een flinke professionaliseringsslag gemaakt. Door vakopleidingen investeren we volop in onze medewerkers. We zijn heel actief om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. We organiseren jaarlijks een actieweek voor de zorg, om cliënten en zorgverleners in het zonnetje te zetten. Een branche die op die manier zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, verdient dan ook een goede calamiteitenregeling.”

Naar begin