Archief Inhoudsopgave

Feiten & fictie

De stelling:

Mensen aan de basis komen via de schoonmaak aan de slag

In deze rubriek komt elke keer een nieuwe stelling aan bod. En stellen we ons de vraag: klopt deze wel? Deze keer luidt de stelling: ‘Mensen aan de basis komen via de schoonmaak aan de slag’.

Deze stelling is zeker juist. De schoonmaakbranche geeft ook veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek.” Aldus Aukje Smit, voormalig TNO-onderzoeker en inmiddels werkzaam als zelfstandig onderzoeker. “Daarmee geeft de sector niet alleen invulling aan inclusief werkgeverschap, maar levert tevens een voorname bijdrage aan een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Namelijk hoe we kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt aan de slag krijgen. Een groep die daar ook onder valt, zijn de mensen met een arbeidsbeperking. Ik zie zeker mogelijkheden voor de schoonmaaksector om verder invulling te geven aan de banenafspraak. Maar dat gaat niet vanzelf. Gemeenten weten vaak niet wat deze mensen kunnen en willen. Het op orde brengen van gemeentelijke bestanden is noodzaak. Bovendien zou de overheid het bedrijfsleven beter kunnen faciliteren.

Neem belemmerende regels weg en durf te experimenteren. Geef bedrijven met een hoge vermelding op de Prestatieladder Socialer Ondernemen – het meetinstrument van en keurmerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen – een streepje voor bij aanbestedingen. En de schoonmaakbedrijven zelf? Ook die kunnen nog meer doen. Door mensen uit deze doelgroep enthousiast te maken voor de schoonmaak. Benadruk bij de werving dat schoonmakers op leuke, interessante of spannende locaties werken: op vliegvelden, op scholen, in ziekenhuizen. Ga met opdrachtgevers het gesprek aan over dagschoonmaak en taakverbreding, waardoor schoonmakers meer facilitaire dienstverleners worden. En zoek samenwerking met gemeenten, het UWV, werkgeversservicepunten en scholen voor praktijkonderwijs. Want juist als ‘publiek’ en ‘privaat’ de handen ineen slaan, kan de arbeidsmarkt nog sneller inclusief worden.

Naar begin