Archief Inhoudsopgave

Column

piet adema, voorzitter osb

De Participatiewet: we maken er samen werk van!

Bij mijn aantreden als OSB-voorzitter was ik onder de indruk van de inspanningen die worden verricht om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Deze sector is de poort tot de arbeidsmarkt.

Lees meer

Om werknemers met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren, wordt er veel geïnvesteerd. Er zijn opleidingen om medewerkers, die vaak geen basisopleiding, en dus geen startkwalificatie hebben, een vak te leren. Zo zijn er de afgelopen jaren tienduizenden mensen opgeleid. Vaak blijkt ook de taal een barrière. Door duizenden taalopleidingen te verzorgen levert onze sector een belangrijke bijdrage aan de integratie.

Veel ondernemingen ondersteunen ‘hun’ mensen bovendien in de aanpak van sociale problemen, zoals schulden. Door het aanpakken van schulden­problematiek – vaak de oorzaak van veel andere problemen – kunnen werknemers weer met perspectief naar de toekomst kijken.

Door de bedrijven wordt ook veelvuldig samengewerkt met sociale werkbedrijven. Bijvoorbeeld in een joint venture of social firm. Honderden medewerkers uit de SW-doelgroep worden zo aan een reguliere baan geholpen. Een win-winsituatie zou je zeggen. Of toch niet?

Bedrijfsleven en overheid hebben de afspraak gemaakt om respectievelijk 100.000 en 25.000 NIEUWE banen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit onze sociale betrokkenheid ondersteunen wij dit streven van harte.

Uit rapportages blijkt dat het bedrijfsleven op koers ligt, maar de overheid blijft achter. Dus besloot staats­secretaris Klijnsma tot een quotum voor overheidswerkgevers. Die op hun beurt schoonmaakbedrijven de deur wijzen en de schoonmakers overnemen, of SW-bedrijven naar binnen halen om aan de banenafspraak te voldoen en een boete te voorkomen. En zo worden mensen vanuit het bedrijfsleven overgeheveld naar de overheid. Of, nog erger, komen schoonmakers – die toch al niet makkelijk aan een baan kunnen komen – op straat te staan, omdat het SW-bedrijf de schoonmaak overneemt.
En per saldo levert het BV Nederland géén nieuwe participatiebanen op.

Daarom: laten we vooral samenwerken. En stoppen met het onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven. Laten we samen, overheid en bedrijfsleven, werken aan die 125.000 banen. Ik ben ervan overtuigd dat het dan meer banen oplevert dan die 125.000. Want laten we eerlijk zijn, we gunnen toch iedereen het recht op werk?

Heeft u een vraag voor piet?

Geef dit dan door aan de redactie van OSBInzicht via redactie@osb.nl


Naar begin