Archief Inhoudsopgave

Actueel

Sander Post (Concern voor Werk) & Bert Hermsen (Mirliton)

We gebruiken elkaars kracht

Schoonmaakbedrijf Mirliton en Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Concern voor Werk werken succesvol samen bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Het is een strategische alliantie waarbij beide partijen elkaar versterken.

Lees meer

Concern voor Werk voert de sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde”, vertelt Sander Post, manager van Concern voor Werk. “Voor onze medewerkers betekent dit soms uitstroom naar regulier werk, detachering op de reguliere arbeidsmarkt of een blijvende plek binnen de beschermde werkomgeving.” Vanuit de dochteronderneming Schoonmaak Service Flevoland worden de schoonmaakactiviteiten georganiseerd. Post: “Daar hebben wij een aparte B.V. voor opgericht, zodat al onze mensen onder de schoonmaak-cao vallen. Wij committeren ons dus tevens aan de cao-bepaling dat bij de overname van een schoonmaakcontract de schoonmakers worden overgenomen.”

Gezamenlijke aanbestedingen

Een SW-bedrijf is niet alwetend op het gebied van schoonmaak, benadrukt Post. “Als bedrijf hebben wij vooral verstand van het ontwikkelen en begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking. Schoonmaken is een vak. Die expertise hebben wij niet volledig in huis. De samenwerking met Mirliton is een strategische alliantie, waarbij we elkaars kracht gebruiken. Mirliton profiteert van onze goede contacten met de gemeenten en wij van Mirlitons deskundigheid op het gebied van schoonmaak.”

Bij aanbestedingen trekken Mirliton en Concern voor Werk geregeld samen op, zegt Mirliton-directeur Bert Hermsen. “Samenwerken bij aanbesteden geeft voordelen in termen van kosten en expertise. Door samen op te trekken kunnen we gemeenten bedienen met kwalitatief goede schoonmaak én voldoen aan de aanbestedingseis om ook mensen met een arbeidsbeperking in te zetten.”

Ga eens met een schoonmaakbedrijf praten, in plaats van over ze te praten

Sociaal gezicht

Over de taakverdeling zijn heldere afspraken gemaakt, aldus Hermsen. “Reguliere schoonmaakwerkzaamheden worden opgepakt door Concern voor Werk. Wij doen het meer specialistische werk, zoals raambewassing met de wassteelmethode, werken op hoogte of dieptereiniging.” Volgens Hermsen past deze samenwerking heel erg bij het karakter van zijn bedrijf: “Mirliton wil een bedrijf met een sociaal gezicht zijn en zich daarmee onderscheiden in de markt. Bovendien is het werken met mensen met een arbeidsbeperking ook gewoon heel leuk. Ze zijn ontzettend gemotiveerd en je krijgt er ongelooflijk veel liefde voor terug!”

Vanuit zijn eigen persoonlijke ervaring weet Hermsen hoe belangrijk het is om naar de mogelijkheden van iemand te kijken, in plaats van naar de onmogelijkheden. “De dochter van een van mijn naaste medewerkers heeft een autistische stoornis. Ze is nu 21 jaar. Ik heb van nabij meegemaakt hoe mensen met een beperking in een hokje worden geplaatst, terwijl er met goede begeleiding ontzettend veel mogelijk is.”

Win-winsituatie

Wat is het geheim van een succesvolle samenwerking? Post: “Het belangrijkste is vertrouwen. Als je begint met argwaan, werkt het niet. Bij andere SW-bedrijven zie ik veel argwaan. Ten onrechte. Ga eens met een schoonmaakbedrijf praten, in plaats van over ze te praten.” En natuurlijk zijn er ook wel eens verschillen van inzicht, vertelt Post. “Maar dan drinken we een glas bier en lossen het op. Het is net als bij een goed huwelijk. Het gaat er niet om of je samen veel leuke dingen doet, maar het gaat erom of je in staat bent om problemen het hoofd te bieden.”

Concern voor Werk

Het SW-bedrijf Concern voor Werk heeft voor de schoonmaakactiviteiten een aparte B.V. opgericht. Hierdoor vallen alle medewerkers onder de schoonmaak-cao en gelden dus ook de afspraken bij contractwisseling. Directeur Sander Post: “Er moet sprake zijn van een eerlijk speelveld. Het kan niet zo zijn dat SW-bedrijven goedkoper schoonmaakpersoneel aanbieden en zo regulier schoonmaakpersoneel verdringen.”


“Ik kan andere schoonmaakbedrijven absoluut aanraden om de samenwerking met SW-bedrijven te zoeken”, concludeert Hermsen. “Dat is veel productiever dan dat je elkaar alleen maar ziet als concurrent.” Post sluit zich daar volledig bij aan: “Ik vind het echt een win-winsituatie. Als wij niet met Mirliton hadden samengewerkt, waren wij als SW-bedrijf nooit zover gekomen. Dat zegt denk ik wel genoeg!”

Naar begin