Archief Inhoudsopgave

Aan tafel bij

Ben Boelee, WerkgeversServicepunt Rijnmond

De schoonmaak-branche biedt gemeenten veel kansen

Het begon twee jaar geleden als een aanbesteding. Maar inmiddels is de samenwerking tussen het WerkgeversServicepunt Rijnmond en CSU een partnership geworden. In totaal heeft de gemeente Rotterdam inmiddels tientallen miljoenen euro’s bespaard door mensen uit de uitkering en aan het werk te helpen.

Lees meer

Ben Boelee is als manager Regionaal Accountmanagement ad interim verbonden aan het WerkgeversServicepunt Rijnmond. Het servicepunt is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam en regiogemeenten, UWV, scholingscentra, kenniscentra en een sociaal uitzendbureau. “Ons doel kan ik in een zin samenvatten”, zegt Boelee. “Wij willen werkgevers faciliteren om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen. We stellen niet zoals voorheen de werkzoekende centraal, maar de werkgever. Ons doel is om werkgevers op een dusdanige manier te faciliteren dat aan hun wensen tegemoet gekomen wordt.” En daarvoor is budget beschikbaar, vertelt Boelee. “Onze werkzoekenden zijn ingedeeld in drie categorieën: mensen met weinig afstand, mensen met een gemiddelde afstand en mensen met veel afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van die indeling kunnen er participatiegelden worden toegekend, die dienen als een vergoeding voor opleiding en uitstroom.”

Sociaal bedrijf

Het contact met schoonmaakbedrijf CSU dateert uit 2016, vertelt Boelee. “CSU won toen een aanbesteding die de gemeente Rotterdam had uitgezet. Dat was een aanbesteding met een social returnverplichting: vijf procent van de aanneemsom moest betrekking hebben op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” In de afgelopen jaren heeft Boelee CSU leren kennen als een ‘zeer sociaal bedrijf’, zoals hij het verwoordt. “Ginny Lugten is een gedreven manager P&O van de businessunit Zuid. Zij denken niet in onmogelijkheden, maar in kansen.” Inmiddels is de social returnverplichting volgens Boelee allang gehaald. “Vanuit die verplichting zijn we toegegroeid naar een partnership. Dat is bijzonder, want dat zie je zeker niet bij al onze leveranciers.”

Participatiecontracten

Het partnerschap leidde tot mooie, nieuwe initiatieven, aldus Boelee. “Zo is CSU een van de ondertekenaars van de zogenaamde Jongerenakkoorden geweest. Daardoor krijgen jaarlijks twintig Rotterdamse jongeren zonder diploma de kans om het schoonmaakvak te leren van ervaren medewerkers op de werkvloer. Dat is natuurlijk prachtig: zo voorkom je dat deze jongeren in een uitzichtloze situatie terechtkomen.”

Inmiddels werken CSU en de gemeente Rotterdam ook samen bij de zogenaamde participatiecontracten. “Werk is ontzettend belangrijk voor je welzijn. Met de participatiecontracten willen wij werkgevers een duwtje in de rug geven. Een dergelijk contract bevat begeleiding of een opleiding. Met als doel om werkzoekenden uit te laten stromen naar betaald werk. In ruil daarvoor ontvangt CSU een fee van de gemeente.”

Laagdrempelige opstap

Bij Boelee is de tevredenheid over de samenwerking met CSU groot. “Het is een werkgever met een sociaal hart, die verder kijkt dan de waan van de dag. Daar kunnen wij als gemeente alleen maar blij mee zijn.” Juist in de schoonmaak liggen volgens Boelee veel kansen: “Schoonmaak biedt een laagdrempelige opstap tot de arbeidsmarkt. Als je gezond bent van lijf en leden is het een vak dat snel is aan te leren. In de schoonmaak kun je bovendien heel goed parttime werken. Dat is vooral voor vrouwen met kinderen gunstig, omdat ze dan zorg en werk kunnen combineren.”

Geen windeieren

Het beleid om uitkeringsgerechtigden te activeren, legt de gemeente zeker geen windeieren. Boelee: “Rotterdam heeft ongeveer 37.000 bijstandsgerechtigden. Per jaar zorgt dat voor een schadelast van ongeveer een half miljard euro. Dat moet allemaal door de burgers van Rotterdam en Nederland worden opgebracht. Die last willen wij zo snel mogelijk naar beneden krijgen.” In het afgelopen jaar zijn in totaal 4.300 mensen naar werk begeleid, vertelt Boelee. “Dat heeft ons een besparing opgeleverd van tientallen miljoenen euro’s.” Een mooi resultaat, maar het allerbelangrijkste is dat door aan het werk te gaan de kwaliteit van iemands leven toeneemt, benadrukt de manager: “Werk leidt tot meer zelfwaardering, het leidt tot sociale contacten én de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen. Dat is veel meer waard dan geld.” Hij denkt dat deze vorm van publiek-private samenwerking ook voor andere gemeenten model kan staan. “Ik zou zeggen: ga eens praten met de schoonmaaksector. Want daar liggen volop kansen.”

Ab Bruinekool, Hoofd Facilitymanagement bij de Gemeente Rotterdam:

“Werkgelegenheid staat hoog op de agenda binnen de gemeente Rotterdam. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt was niet voor niets één van de gunningscriteria bij de aanbesteding voor de schoonmaak. Mede dankzij CSU’s ervaring op dit gebied, hebben zij het contract gekregen. In de praktijk realiseert CSU een nog veel hoger percentage inzet van deze doelgroep dan in de contractafspraak staat. CSU heeft daarbij de kennis en managementkwaliteiten in huis om schoonmaakmedewerkers goed te begeleiden. Laten we dat vooral overlaten aan marktpartijen; zij hebben de expertise. In onze samenwerking met CSU is gebleken dat inbesteden helemaal niet nodig is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te kunnen bieden.”


Naar begin